Hľadáme sponzorov 4. ročníka súťaže – ceny aj finančných podporovateľov

Priatelia,
pripravujeme 4. ročník celoslovenskej súťaže RODINA A ZÁKLADNÉ ĽUDSKÉ PRÁVO NA ŽIVOT (2020), ktorú organizujeme na všetkých základných a stredných školách Slovenska. Radi by sme Vám ponúkli možnosť stať sa jej partnerom. Detaily môžete nájsť nižšie.
 
Vopred ďakujeme za akýkoľvek materiálny či finančný dar, ktorý nám pomôže súťaž zrealizovať.
 
Prajem všetko dobré.
Tomáš Kováčik
predseda Asociácie za život a rodinu
 
 
O SÚŤAŽI
V minulých troch ročníkoch sa jej zúčastnili žiaci z celého Slovenska (v r. 2017 sme dostali 1500 výtvarných prác, v r. 2018 1750 + 34 videí, v roku 2019 sme pristúpili k úplnej elektronizácii a dostali sme 1232 výtvarných diel a 24 videí). 
 
CIEĽOVÁ SKUPINA
Súťaž je zacielená na žiakov všetkých základných a stredných škôl s cieľom poukázať na dôležitosť rodiny a krásy a dôležitosti života každého človeka. Chceme podporiť kreativitu žiakov, a preto sme zvolili súťaž výtvarných diel, ktoré sú prirodzeným formátom vyjadrovania sa najmä mladších detí, a súťaž videí, ktoré sú zase vlastné starším žiakom. Tieto budú účastníci súťaže zasielať organizátorovi začiatkom roku 2020. Výstava víťazných diel spolu s vernisážou (kde je možnosť prezentovať sa ako sponzor) sa uskutoční v galérii Domu Quo Vadis v Bratislave.

PODPORA SÚŤAŽE

Hľadáme najmä sponzorov atraktívnych cien, ktoré budú motivovať mladú generáciu zapojiť sa. Môžu to byť napr. športové potreby, lístky na kultúrne podujatia či predstavenia, víkendové pobyty pre rodiny, fotoaparát, notebook, hodnotná literatúra a iné. Taktiež hľadáme sponzorov na pokrytie časti nákladov na realizáciu súťaže. Túto organizujeme dobrovoľnícky, náklady na tlač, distribúciu plagátov a slávnostné podujatie sú cca 2000 eur. 
 
Za sponzorské dary ponúkame prezentáciu Vašej spoločnosti – celoročným umiestnením Vášho loga na našom webe a na viac ako 3000 plagátoch rozoslaných na všetky základné a stredné školy Slovenska ako aj v samostatnom príspevku na našej Facebook stránke s takmer 2000 fanúšikmi. Súťaž vyvrcholí vernisážou víťazných diel, kde Vám ponúkame priestor na prezentáciu formou umiestnenia roll-upu/loga po ich dodaní ako aj možnosť odovzdania jeho sponzorskej ceny žiakovi, ktorý ju získa. Zvlášť štedrým sponzorom ponúkame titul významný, generálny a hlavný sponzor súťaže.
 
Detailnejšie informácie nájdete na stránke www.zazivotarodinu.sk
V prípade záujmu nás prosím kontaktujte čím skôr, ideálne do 10.12.2019 na info@zazivotarodinu.sk