Pracujúce matky nemusia byť vždy šťastnejšie

Niekoľko myšlienok zo zaujímavého rozhovoru so sociologičkou Danou Hamplovou

Ako to teda urobiť, aby sa matky citili spokojnejšie?
Dať im možnosť voľby, netlačiť ich jedným smerom. Toto by sociálna politika mala rešpektovať.

…Prišla som na to, že matky 2-ročných detí, ktoré pracujú, nie sú šťastnejšie ako matky, ktoré sú s deťmi doma. Zaujímavé je, že nastavenie sociálneho systému, daňový systém, zvýhodnenia rôznych typov rodín, nastavenie systému preškolskej starostlivosti nemá vplyv na spokojnosť ani na celkovú zamestnanosť.

Aj pre matky vo vyšších pozíciách, ktoré zväčša majú väčšiu slobodu organizovať si pracovný čas, je väčšou hodnotou zostať doma.

Dokonca sa ukázalo, že vo Francúzsku a severských krajinách, ktoré sú takými vlajkovými loďami harmonizácie rodinného a pracovného života, pociťujú ženy najväčší konflikt. Najviac sa sťažujú, že sa im ťažko zlučujú práca a rodina.

Tam, kde je zamestnanosť matiek nižšia, pracujú len tie ženy, ktoré sú motivované, pracovať chcú a majú k tomu dobré podmienky. Preto sa aj menej sťažujú.

Predstava, že zmenou sociálneho sustému sa ľudia prispôsobia a zmenia i systém hodnôt, mi pripadá naivná

Negatívne je vnímaný aj tlak EU a ďalších medzinárodných organizácií, ktoré našu dlhú rodinnú dovolenku nemajú rady.