Pracujúce matky nemusia byť vždy šťastnejšie

Niekoľko myšlienok zo zaujímavého rozhovoru so sociologičkou Danou Hamplovou Ako to teda urobiť, aby sa matky citili spokojnejšie? Dať im možnosť voľby, netlačiť ich jedným smerom. Toto by sociálna politika mala rešpektovať. …Prišla som na to, že matky 2-ročných detí, ktoré pracujú, nie sú šťastnejšie ako matky, ktoré sú s deťmi doma. Zaujímavé je, že […]