TS a otvorený list: Žiadame rovnaký prístup a ukončenie dlhoročnej finančnej diskriminácie cirkevných a súkromných škôl, ich žiakov, rodín a učiteľov

Zástupcovia 26 organizácií sa otvoreným listom obracajú na premiéra a ministra školstva s požiadavkou o čo najskoršie ukončenie dlhoročnej finančnej diskriminácie cirkevných a súkromných škôl. Požiadavka je v súlade s Programovým vyhlásením vlády.  “Aktuálna situácia, ktorá už viac ako desaťročie […]