[National review] Prolife zákony za život v Severnej Karolíne znížili počet potratov o 31 percent

V októbri Guttmacherov inštitút aktualizoval svoje odhady potratov na úrovni jednotlivých štátov a zverejnil údaje o potratoch v jednotlivých štátoch za júl 2023. Najzaujímavejšie údaje pochádzajú zo Severnej Karolíny. 1. júla nadobudla účinnosť legislatíva, ktorá chráni nenarodené deti po dvanástom týždni tehotenstva a ktorá zahŕňa 72-hodinovú čakaciu lehotu. Z údajov vyplýva, že počet potratov v Severnej Karolíne klesol od júna do konca júla o pôsobivých 31 %. Pre porovnanie, v celoštátnom meradle sa počet potratov v rovnakom období znížil len o približne 7 percent.

Tieto nové údaje dopĺňajú dôkazy, že postupné pro-life zákony znižujú počet potratov a zachraňujú životy. Štúdia z roku 2016 o podobnej 72-hodinovej čakacej lehote v Utahu zistila, že v tomto štáte sa znížil počet potratov o približne 8 %. O vplyve zníženia počtu týždňov tehotenstva, do ktorého je možné vykonať potrat, existuje menej výskumov. Keďže však údaje z Centra pre štátnu zdravotnú štatistiku Severnej Karolíny ukazujú, že v roku 2021 sa uskutočnilo viac ako 1 800 potratov po dvanástom týždni tehotenstva, nie je prekvapujúce, že tento novoprijatý pro-life zákon by zachránil niekoľko životov.

 

Celkovo od rozhodnutia Najvyššieho súdu v prípade Dobbs uplynulo už viac ako rok. V súčasnosti má 14 štátov USA zavedené zákony, ktoré do veľkej miery chránia všetky nenarodené deti. V niektorých štátoch však prijatie zákonov, ktoré poskytujú komplexnú ochranu nenarodeným deťom, nebolo politicky možné. V súčasnosti je v siedmich štátoch v platnosti obmedzenie gestačného veku, ktoré chráni nenarodené deti pred tretím trimestrom. Tieto nové údaje Guttmacherovho inštitútu poskytujú veľmi solídny dôkaz, že prijímanie týchto postupných zákonov na ochranu života bolo pre zástancov života užitočnou stratégiou.

[pôvodný článok MICHAEL J. NEW z 12. októbra 2023 tu]

 

[Chceme sa ochrane života venovať intenzívnejšie a profesionálnešie. Vďaka Vašej pravidelnej podpore to bude možné. Ďakujeme.]