[LiveAction.org] Severoírske ministerstvo školstva rozhodne, či rodičia môžu zobrať deti z hodín, kde sa propagujú potraty

[článok z LiveAction.org]
(Right to Life UK) Ministerstvo školstva Severného Írska začalo konzultácie o okolnostiach, za ktorých môže rodič alebo opatrovník ospravedlniť dieťa z vyučovania o potrate po tom, čo vláda Spojeného kráľovstva začiatkom tohto roka predložila nariadenia, ktoré prinútia školy v Severnom Írsku vyučovať žiakov stredných škôl o potratoch.

V júni 2023 vláda Spojeného kráľovstva predložila nariadenia, na základe ktorých budú musieť školy v Severnom Írsku učiť žiakov vo veku 11 až 16 rokov o potratoch v rámci „vzťahovej a sexuálnej výchovy“ (RSE). Tento prístup ostro kritizoval vysoko uznávaný Výbor pre kontrolu sekundárnej legislatívy Snemovne lordov. Na rozdiel od iných porovnateľných politických zmien vrátane zmien v oblasti RSE v Anglicku sa o týchto nariadeniach pred ich nadobudnutím účinnosti neuskutočnila žiadna verejná konzultácia.

Ministerstvo školstva Severného Írska však po schválení nariadení začalo konzultácie s obmedzeným rozsahom, ktoré sa týkajú okolností, za ktorých by rodičia mali mať možnosť stiahnuť svoje deti z tohto obsahu v školách.

V konzultácii sa od prispievateľov žiada, aby vyjadrili svoj názor na povahu navrhovaných učebných osnov RSE v súvislosti s potratmi a na to, či by rodičia mali byť informovaní o konkrétnom obsahu takýchto hodín. V preambuliach týchto otázok sa však neuvádza, že štátny tajomník pre Severné Írsko Chris Heaton-Harris uviedol, že nariadenia budú „odrážať prístup prijatý v Anglicku“.

V Anglicku výučba o potratoch na školách ďaleko presahuje rámec zákona o potratoch a v odporúčaných materiáloch sa dievčatá učia, ako podstúpiť potrat (vrátane neskorých potratov) a ako tajne podstúpiť ptorat bez toho, aby o tom vedeli ich rodičia.

V anglických usmerneniach pre túto „výchovu“ sa uvádza, že existuje „mnoho vynikajúcich zdrojov, ktoré sú k dispozícii bezplatne a z ktorých môžu školy čerpať“, pričom sa konkrétne uvádza webová stránka Sexwise ako zdroj „aktuálnych informácií o všetkých aspektoch sexuálneho a reprodukčného zdravia…, ktoré môžu učitelia považovať za užitočné pre svoje vedomosti“.

[Chceme sa ochrane života venovať intenzívnejšie a profesionálnešie. Vďaka Vašej pravidelnej podpore to bude možné. Ďakujeme.]

„Okopírovať prístup prijatý v Anglicku“

Na stránke Sexwise sa uvádza, ako podstúpiť potrat (vrátane neskorých potratov), a dievčatá sa dozvedia, ako tajne podstúpiť potrat bez vedomia rodičov. 

V tom istom zdroji sa študentky, ktoré sú tehotné, vyzývajú, aby si rezervovali stretnutie na potratovej klinike, aj keď si nie sú isté, či chcú podstúpiť potrat. V materiáli sa uvádza, že „potrat je tým bezpečnejší, čím skôr sa uskutoční, takže aj keď si nie ste isté svojím rozhodnutím, je dobré získať odporúčanie. Vždy vám bude poskytnutý čas na rozmyslenie, ak ho budete potrebovať“.

V zdroji sú uvedené kontaktné údaje troch najväčších poskytovateľov potratov v Spojenom kráľovstve, z ktorých všetci získavajú väčšinu svojich príjmov z vykonávania potratov.

RSE Hub, ktorý bol vytvorený „s cieľom posilniť kvalitu a konzistentnosť RSE na juhozápade krajiny a na celoštátnej úrovni“, odporúča učiteľom používať zdroje, ktoré poskytuje Education for Choice (preklad: Vzdelávanie za voľbu; poznámka prekladateľa: choice = voľba sa často používa na podsúvanie falošnej slobody voľby v prípade nečakaného tehotenstva). Tieto zdroje sú veľmi neobjektívne a obsahujú rozsiahle dezinformácie, napríklad tvrdenie, že „pred hranicou životaschopnosti (24 týždňov v Spojenom kráľovstve) sa plod nepovažuje za ľudskú bytosť“.

Nevedecký obsah

Tvrdenie, že nenarodené dieťa do 24. týždňa sa nepovažuje za ľudskú bytosť, je jednoducho názor, ktorý je široko spochybňovaný, a mal by byť takto označený.

V časti webstránky s názvom „Prečo sú niektorí ľudia proti potratom?“ EFC uvádza: „… ak je oplodnená bunka ľudskou bytosťou, potom sa používanie kondómu alebo masturbácia rovná vražde… u mladých tínedžerov každý deň zomierajú bilióny potenciálnych životov“.

Táto dezinformácia nepravdivo tvrdí, že odporcovia potratov sa domnievajú, že gaméty, neoplodnené spermie a vajíčka, si vyžadujú rovnakú právnu ochranu, akú by malo mať embryo alebo plod.

Okrem toho konzultácie v Severnom Írsku naznačujú, že existuje konflikt medzi rodičovskými právami a právami detí, pričom sa neuvádza skutočnosť, že neexistuje žiadne medzinárodne uznané právo na potrat, ani skutočnosť, že Dohovor OSN o právach dieťaťa, na ktorý sa konzultácie odvolávajú, zahŕňa ochranu detí „pred narodením, ako aj po ňom“.

Hovorkyňa organizácie Right To Life UK Catherine Robinsonová uviedla:

„Obyvatelia Severného Írska dali jasne najavo, že nechcú, aby sa v Severnom Írsku zaviedli potraty, ale vláda Spojeného kráľovstva ich ignorovala a vnútila im ich“.

„Teraz vláda Spojeného kráľovstva ďalej pridáva k ujme na zdraví a núti školy v celom Severnom Írsku vyučovať o potratoch“.

„Severné Írsko sa teraz zmení z krajiny, kde sa rodičia môžu rozhodnúť, kedy a ako budú učiť svoje deti o potratoch, na všetky školy vrátane cirkevných škôl, ktoré budú nútené učiť žiakov vo veku od 11 do 16 rokov o potratoch.“

„Potrat nie je morálne neutrálna otázka a nemala by sa tak vyučovať, pretože zahŕňa úmyselné ukončenie iného ľudského života. Vzbudzovať dojem, že je neutrálna, znamená zaujímať sporné morálne stanovisko, a presne to konzultácie robia“.

„Bolo by úplne nevhodné, aby školy dievčatám vysvetľovali, ako ‚pristupovať k potratu‘, najmä bez účasti rodičov, a jednoducho neexistuje spôsob, ako by sa to mohlo robiť ‚neutrálnym spôsobom‘.

„Cirkevné školy v Severnom Írsku by mali mať možnosť vyučovať o otázkach, ako je napríklad potrat, spôsobom, ktorý je v súlade s hodnotami ich náboženskej tradície, a nemali by byť nútené vyučovať veľmi kontroverzné otázky, ako je napríklad potrat, spôsobom predpísaným štátom.“

„Rodičia/opatrovatelia by mali mať možnosť stiahnuť svoje deti z hodín „sexuálnej výchovy“, ak majú obavy z obsahu, a malo by im to byť uľahčené. Ak školy pozývajú externých poskytovateľov na vyučovanie hodín „výchovy“ o týchto otázkach, mali by o tom informovať rodičov. V takýchto situáciách by mala byť zabezpečená úplná transparentnosť zo strany týchto poskytovateľov a osobné monitorovanie toho, čo vyučujú, zo strany školy.