[LiveAction.org] Prenasledovanie zástancov života počas kampane 40 dní za život v Španielsku

[upravený článok z LiveAction.org] Nápis „Potrat je posvätný“ namaľovaný na obnažených potetovaných zástankyniach potratov ako aj viac ako 100 000-ový pochod za život poznačili nedávnu diskusiu v Španielsku o legalizácii potratov. Tento rok bola zavedená nová prekážka ochranom života – pokojným účastníkom miestnej kampane 40 dní za život hrozí dokonca zatknutie a uväznenie.

V roku 2022 Španielsko rozšírilo svoj trestný zákonník o uväznenie a potrestanie každého, kto „s cieľom brániť výkonu práva na dobrovoľné prerušenie tehotenstva obťažuje ženu nepríjemnými, urážlivými, zastrašujúcimi alebo nátlakovými činmi, ktoré ohrozujú jej slobodu“. Pridané boli tiež ďalšie zákazy pre bránenie osobám vykonávajúcim interrupciu vo „výkone ich povolania“. Zákon bol navrhnutý a má za následok komplikácie pre proliferov pri potratových klinikách.

Kampaň 40 dní za život (ktorá sa aktuálne koná aj na Slovensku a môžete sa do nej zapojiť, pozn. prekladateľa) musela upraviť svoje postupy na ochranu svojich dobrovoľníkov. Zahŕňa to natáčanie dobrovoľníkov počas každej modlitebnej aktivity na každom mieste, kde sa kampaň 40 dní za život realizuje. Natáčanie pomáha odradiť osoby, ktoré by mohli obťažovať alebo zasahovať do snáh o záchranu nenrodených detí, znižuje počet falošných obvinení a môže tiež očitiť proliferov, na ktorých cieli miestna polícia.

[Chceme sa ochrane života a podpore rodiny venovať intenzívnejšie a profesionálnešie. Vďaka Vašej pravidelnej podpore to bude možné. Ďakujeme.]

Zákon tiež dodal odvahu pro-potratovým aktivistom. V blízkosti kampane v univerzitnom mestečku v Madride obhajcovia potratov nalepili na kovové stĺpy vytlačené nápisy, na ktorých stálo: „Pozor: Na slobode sú nebezpeční náboženskí fundamentalisti“, „STOP fanatizmu“, „40 dní nenávisti voči ženám“ a „40 dní proti ľudským právam“. Len málo čo je však fanatickejšie alebo preukazuje väčšiu nenávisť voči ľudským právam ako prenasledovanie pokojných zástancov života alebo napomáhanie zabíjaniu rodiaceho sa ľudského života.

Španielska kampaň 40 dní za život nadôvažok zverejnila obrázky zosmiešňujúce pokusy o zastrašovanie. V jednom z príspevkov sa uvádza: „1. deň kampane: Nebezpečenstvo!! Náboženský fundamentalista na slobode… vyzbrojený ružencom.“ 🙂

V ďalších príspevkoch na Instagrame sa proliferi inšpirujú slovami: „Ak je Boh s nami, kto môže byť proti nám?“ a „Odvaha… Prekonal som svet“.