[LiveAction.org] Country spevák vydal dojímavú pieseň o svojom bratovi s Downovým syndrómom

[článok z LiveAction.org]
Country spevák vydal novú pieseň o svojom mladšom bratovi s Downovým syndrómom, v ktorej oslavuje ich odlišnosti a vyzýva na začlenenie a prijatie.

John Paul Von Arx na svojej webovej stránke uviedol, že pieseň a videoklip, v ktorých vystupuje jeho brat Sam, vydal, aby „priniesol nádej rodičom, ktorí očakávajú dieťa s Downovým syndrómom, a vyjadril [svoju] solidaritu s rodinami ľudí so špeciálnymi potrebami“. Dodal: „Ľudia so špeciálnymi potrebami sú príliš často stigmatizovaní a [on] chce proti tomu bojovať, odstrániť to a ukázať svetu ich dôstojnosť.“

Von Arx v piesni vysvetlil, že mal 14 rokov, keď jeho rodičia čakali Sama. „Ona a môj otec sa báli, pretože / ten nový život vo vnútri bol iný,“ spieval. A hoci je Sam iný, Von Arx zdôrazňuje, že tieto odlišnosti sú v tom najlepšom zmysle slova. „Je pokojný / mierumilovný a slobodný,“ spieva. „A iný, ako som si myslel, že bude, / tej noci som sa dozvedel, že môj brat / je viac, ako sa zdá.“

Štúdie zistili, že prakticky všetci ľudia s Downovým syndrómom tvrdia, že sú spokojní sami so sebou a so svojím životom, pričom súrodenci aj rodičia tvrdia, že ich rodinní príslušníci s Downovým syndrómom pozitívne ovplyvnili ich život.

Video bolo zverejnené v októbri pri príležitosti Mesiaca povedomia o Downovom syndróme a vo vyhlásení na webovej stránke Von Arxa sa uvádza, že dúfa, že ukáže krásu života, ktorý vedú ľudia s Downovým syndrómom.

„Môj brat Sam je najpokojnejší a najslobodnejší človek, akého poznám. Som vďačný, že je iný ako ja, a som veľmi vďačný, že sa môžem podeliť o jeho príbeh,“ uviedol. „A… dúfam, že sa tým podelím o príbehy iných rodín, ktoré majú blízkych so špeciálnymi potrebami.“

Pred zverejnením videa von Arx na Facebooku napísal, že ide o projekt, ktorý sa pripravoval roky.

„Byť súčasťou niečoho väčšieho, než sme my sami, je absolútne kľúčové pre naplnený život. Môj brat Sam ma neustále učil žiť pre niečo viac, ako som ja sám. Bez námahy je vzorom nezištnosti, trpezlivosti, láskavosti a lásky,“ napísal. „Som vďačný, že môj malý brat je iný ako ja. Mám sa od neho čo učiť. Ďakujem Bohu za dar jeho života. [Tento projekt sa pripravoval celé roky. Mojím cieľom tohto projektu je dať nádej budúcim rodičom detí s Downovým syndrómom, ako aj solidaritu rodinám, ktoré majú člena so špeciálnymi potrebami. Životy týchto ľudí sú neuveriteľné a zaslúžia si, aby sme sa o ne podelili.“

[Chceme sa ochrane života venovať intenzívnejšie a profesionálnešie. Vďaka Vašej pravidelnej podpore to bude možné. Ďakujeme.]