Pár odpovedí na otázky Katolíckych novín o rodinnej politike, v kontexte predvolebnej kampane

Čo potrebuje SR v oblasti rodinnej politiky? Aké sú, resp. by mali byť priority?

Rodinná a sociálna politika sú často zamieňané, ale sú to odlišné politiky – rodinná je investíciou do stability rodiny, jej dobrého fungovania a pôrodnosti, sociálna politika „hasí“ vzniknuté problémy, ktoré sú často dôsledkom nefunkčnosti rodiny.

Ak chceme, aby ľudia zakladali rodiny a mali deti, potrebujeme zmenu sŕdc a zmýšľania. Dávky sú fajn, pomôžu, ale nezvýšia pôrodnosť zásadne. Médiami dlhodobo šírené „hodnoty“ aj sociálne neistoty spôsobili pokles počtu narodených detí. Slovensko vymiera.

Štát potrebuje ľuďom ukazovať, že si cení a odmeňuje, keď idú do manželstva a majú deti, ideálne aspoň tri. To by mal robiť najmä osvetovými aktivitami a oceňovaním. Samozrejme treba riešiť aj prirýchle rozvody, neexistujúcu štátnu prípravu na manželstvo a rodičovstvo, nedostupnosť bývania, pomáhať ľuďom zbavovať sa závislosti na alkohole, pornografii či sociálnych sieťach a mnohé ďalšie problémy. Prioritou ale je zmena sŕdc a zmýšľania. Lebo kultúra smrti je, keď matka svojej vydatej dcére žijúcej v peknom manželstve povie, že tri deti sú už dosť. 🙁

O čo by sa mal snažiť kandidát v oblasti rodinnej politiky? Čo by mal vedieť ponúknuť svojim voličom?

Je pravda, že väčšina voličov najjednoduchšie počúva na prísľuby dávok. Je teda pre politikov výzva dobre namiešať to, čo voliči chcú počúvať a to, čo je podstatné pre pôrodnosť. „Podporíme vás, majte tretie dieťa. Prinesie vám veľa lásky a Slovensko ho potrebuje“ je ten odkaz, ktorý by mali prorodinní politici vysielať k ľudom.

Ako by mal byť zabezpečený správny a spravodlivý systém podpory rodín a dôchodcov?

Počúvame, že Slovensko nie je v dobrej ekonomickej situácii, bude tlak na škrty. Kvôli ideologickému zameraniu budú chcieť liberálno-progresívni politici škrtať prorodinné výdavky, a to napriek tomu, že sú investíciou do zachovania SR.

Dlhé roky sme vo veľmi zlej demografickej situácii, desaťročia sa nerodí dostatok detí. Pokles počtu Slovákov môže niekomu pripadať na prvý pohľad pozitívne, až kým si neuvedomí, že sa časom nebude mať kto starať o dôchodcov, pacientov, nebude mať kto učiť v školách, chýbať budú ľudia všade v ekonomike.

Treba hľadať iné opatrenia, ako tie, ktoré sú investíciou do budúcnosti a tie, ktoré zabezpečujú dôstojnú jeseň života. Napríklad sa treba pozrieť na obrovské zisky niektorých podnikavcov v zdravotníctve a inde.

 

 
Na otázky redaktorky KN odpovedal Tomáš Kováčik, člen Rady vlády pre rodinu a demografický vývoj, predseda Asociácie za život a rodinu