[LiveAction.org] Začala modlením sa pred potratovými klinikai. Teraz bráni život v OSN.

[článok preložený z LiveAction.org] Lisa Correntiová, ktorá pôsobí ako výkonná viceprezidentka Centra pre rodinu a ľudské práva alebo (C-Fam), je súčasťou tímu, ktorý sa úzko zameriava na presadzovanie ochrany ľudského života vo všetkých jeho štádiách, vrátane detí pred narodením a na presadzovanie prorodinnej politiky v celosvetovom meradle.

Napriek silným západným vplyvom, ktoré sa zjednotili v podpore potratov a rodovej-gender ideológie, sa C-Fam podarilo posilniť delegácie na celom svete, aby zabránili zavedeniu potratov ako práva.

Correntiová pre Live Action News povedala: „Pre chudobné tradičné krajiny je veľmi ťažké postaviť sa mocnej koalícii [snažiacej sa o] rozšírenie potratov na celom svete. S medzinárodnou mašinériou v Organizácii Spojených národov (OSN) a inde sa ťažko bojuje. C-Fam však už 25 rokov dokáže blokovať medzinárodný mandát na vykonávanie potratov.“

[Vďaka Vašej podpore budeme môcť prinášať viac informácií zo sveta ochrany života. Ďakujeme za jej zváženie.]

Žena, ktorá je tak oddaná ochrane posvätnosti života, začala svoj aktivizmus modlitbou pred potratovými klinikami. Keďže prítomnosť a vplyv potratových kliník vďaka štátnemu a federálnemu financovaniu rástli, Correntiová začala byť znepokojená tým, čo vnímala ako dravosť potratových kliník, ako je Planned Parenthood, ktoré majú ľahký prístup k mladým ženám.

„Keďže mám sedem detí, rozhodla som sa viac angažovať vo verejnej politike, aby som pomohla chrániť mladé ženy a dospievajúce dievčatá pred celoživotnou ujmou spôsobenou potratom,“ povedala Correntiová. „Pracovala som na návrhu zákona o informovaní rodičov v Kalifornii a bola som manažérkou kampane pro-life kandidáta do Kongresu.“

Keď jej deti vyrástli, Correntiová sa presťahovala do hlavného mesta a pracovala na plný úväzok pre pro-life organizáciu. Účasť na výročnej konferencii OSN o ženách jej poskytla príležitosť vidieť pôsobivú prácu C-Fam v OSN s cieľom ochrany nenarodených detí, žien a dievčat pred krutosťou potratov.

Correntiová povedala: „V polovici 90. rokov sa konala séria celosvetových konferencií o medzinárodnom rozvoji a právach žien, pričom niektoré krajiny sa snažili dosiahnuť konsenzus o ľudskom práve na potrat. Hoci tieto prvé pokusy zlyhali, vznikla organizácia C-Fam, aby spolu s delegátmi OSN [a] americkými zákonodarcami obhajovala ľudský život a tradičné rodinné hodnoty.“

Odstrihnutie globálneho financovania potratov sa začína v zahraničnej politike USA

Correnti zdôrazňuje, že poslanie C-Fam je pri ochrane života komplexné. C-Fam sleduje, ako sa vynakladajú globálne finančné prostriedky, a zisťuje, ktoré organizácie sú kľúčovými hráčmi pri realizácii zahraničnej politiky OSN a USA v zahraničí. Pojmy ako „reprodukčné zdravie“ a „reprodukčné práva“ sa začleňujú do iných otázok, ako je vzdelávanie, čistá voda, hygiena a ekonomické posilnenie žien, čo je znepokojujúci trend v medzinárodnej politike.

Vďaka svojim inštitucionálnym znalostiam, rozsiahlej sieti a personálu právnych a politických expertov v súčasnosti neexistuje žiadna iná organizácia, ktorá by mala takú jedinečnú kvalifikáciu v diskusiách o globálnej pro-life politike ako C-Fam. Jej odborné znalosti v oblasti politiky pomáhajú identifikovať hrozby pre život a rodinné hodnoty zo strany agentúr OSN, ktoré v navrhovaných právnych predpisoch často používajú nejednoznačné formulácie.

„V súčasnosti pozorne sledujeme, ako medzinárodné hnutie za „plánovanie rodiny“ pokračuje v podpore potratov a podporuje nebezpečnú rétoriku kontroly populácie ako riešenia klimatického alarmizmu,“ povedala Correnti. „Taktiež pozorne sledujeme, čo sa deje so sexualizáciou detí prostredníctvom pochybnej koncepcie „komplexnej sexuálnej výchovy“, otázky okolo eutanázie a selektívnych potratov detí s postihnutím.“

Hoci je pôsobnosť C-Fam zameraná medzinárodne, organizácia sleduje federálne politiky USA, aby upozornila pro-life členov Kongresu a iné národné pro-life koalície na problémy v pripravovaných nariadeniach, ktoré môžu ovplyvniť americké programy zahraničnej pomoci. Keďže však potraty sú dobre financovaným inštitucionalizovaným globálnym priemyslom podporovaným mocnými vládami a bohatými nadáciami, boj proti potratom sa musí rozšíriť aj za domáce hranice.

Correnti povedala: „Medzinárodné organizácie, ako je OSN, majú čoraz väčší vplyv na národné politiky v krajinách všade na svete, vrátane tej našej. Agentúry OSN a iniciatívy zahraničnej pomoci západných krajín presadzujú v rámci svojich programov kontroverzné otázky, ako sú potraty a rodová-gender ideológia. Bidenova vláda uprednostňuje obe tieto otázky v rámci zahraničnej pomoci USA. Musíme neustále monitorovať tento vývoj a podniknúť kroky na odstránenie škôd v nasledujúcej pro-life vláde.“

C-Fam spolupracuje s členskými štátmi a ďalšími alianciami na organizovaní podujatí v sídle OSN na rôzne témy, ako je zachovanie rodinnej jednotky, zdravie matiek a detí, obchodovanie s ľuďmi a prostitúcia a ďalšie otázky súvisiace s rozvojom a humanitárnou činnosťou.

„Teraz, keď Najvyšší súd USA zrušil rozsudok Roe vs. Wade [ktorým boli uzákonené potraty vo všetkých štátoch USA pre 50 rokmi, pozn. prekladateľa], očakávame, že útok proti deťom v maternici bude z medzinárodného hľadiska ešte agresívnejší,“ povedala Correnti. „Potratový priemysel nechce, aby krajiny rozhodovali o otázke potratov demokraticky. OSN pravidelne kritizuje USA za to, že umožňujú, aby sa o právach na potrat rozhodovalo na úrovni štátov.“

V boji proti potratom nás čakajú kritické časy

V posledných dvoch rokoch od volieb v roku 2020 sa v OSN zvyšuje tlak na rozvojové krajiny, aby prijali politiku súvisiacu s umelými potratmi. V nadchádzajúcom roku Correnti očakáva, že tlak zo strany Bidenovej administratívy a európskych mocností sa bude zvyšovať. Podľa Correntiovej bude pre C-Fam rozhodujúce udržať líniu v OSN, aby sa nestratil základ pri zastavení pokusov o iniciovanie všeobecného práva na potrat.

Correnti povedala: „Bidenova administratíva dala jasne najavo, že podporuje propagovanie potratov v zahraničí prostredníctvom americkej zahraničnej pomoci. Toto financovanie bude pokračovať v rozširovaní potratových skupín v rozvojových krajinách a po príchode do nich budú tieto organizácie lobovať za zmenu pro-life zákonov. V nasledujúcich dvoch rokoch vláda USA pravdepodobne poskytne viacročné granty organizáciám podporujúcim potraty, ktoré spôsobia veľkú škodu ženám a dievčatám na celom svete.“

Aj keď sú pred nami veľké výzvy, C-Fam má dobrú pozíciu na účinný boj proti ničivej politike proti životu, ktorú chce OSN a jej spojenci zaviesť.

„Tešíme sa na spoluprácu s národnými pro-life skupinami, aby sme im pomohli porozumieť medzinárodnému právu a politikám, aby sa stali efektívnejšími advokátmi na všetkých úrovniach a pridali sa k nám v tomto boji,“ povedala Correnti. „A musíme zabezpečiť, aby sa v USA neprijali právne predpisy, ktoré podporujú potraty, sexualizáciu detí alebo ohrozujú tradičné rodinné hodnoty.“