7. ročník súťaže presúvame na budúci rok

Vážení partneri, riaditelia a učitelia, milí záujemci o súťaž,

s poľutovaním musíme oznámiť, že v roku 2023 nemôžeme z kapacitných s finančných dôvodov zorganizovať 7. ročník súťaže Rodina s Základné ľudské právo na život. Veríme, že ho budeme môcť zrealizovať v školskom roku 2023/24.

Ďakujeme za priazeň a ak máte záujem participovať na realizácii a/alebo materiálnej podpore súťaže v budúcom roku, kontaktujte nás.