TS: Mladí si zaslúžia viac. 17500 občanov žiada Slovenskú akadémiu vied o dištancovanie sa od perverznej a nekvalitnej učebnice


Deprecated: parse_str(): Calling parse_str() without the result argument is deprecated in /data/5/d/5d4b18fe-f8d1-488d-a13e-5100feaa2cf3/zazivotarodinu.sk/web/wp-content/plugins/facebook-video-embed/facebook-video-embed.php on line 63

Bratislava 29. 3. 2023
Signatári odovzdali vedeniu Slovenskej akadémie vied – predsedovi, členom predsedníctva a členom Snemu SAV – petíciu, ktorá žiada SAV o verejné dištancovanie sa od učebnice s pohlavnými orgánmi na obale a s nízkou kvalitou obsahu. Petíciu dali na vedomie aj ministrovi školstva.

„So znepokojením sme sa dozvedeli o tom, že Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV publikoval pracovný zošit pre stredoškolákov s názvom Partnerská a sexuálna výchova, ktorý do intímnej oblasti mladých vstupuje s obalom s vyobrazenými akýmisi psychedelickými preludmi pohlavných orgánov. Obsah zošita má veľmi malú hodnotu, nezachádza do hĺbky vzťahov, ale sexualitu vytrháva z kontextu a sex redukuje na takmer športovú aktivitu, ku ktorej stačí len súhlas. Mladí si zaslúžia viac ako len sexuálny tréning,“ povedal Tomáš Kováčik, iniciátor petície.

V ostatných týždňoch sa spustila mediálna kampaň s cieľom nastoľovať do spoločenskej diskusie tému sexuálnej „výchovy“ a uvedená publikácia SAV do tohto rámca vstúpila. Hoci táto téma drvivú väčšinu rodičov žiakov zaujíma až na X-tom mieste v poradí priorít vo vzťahu ku kvalitnému vzdelávaniu, ďaleko za matematikou, slovenským či anglickým jazykom a napríklad informatikou, médiá a mimovládne organizácie ju prinášajú takmer na dennom poriadku. Mediálnu kampaň s nátlakovými charakteristikami potvrdzuje aj to, že minister školstva dostáva k pripravovanej reforme vzdelávania ďaleko viac otázok o tzv. sexuálnej výchove, ako je jej reálny obsah v reforme.

„Je evidentné, že verejnú diskusiu účelovo otvárajú liberálno-progresívne médiá, niektorí aktivisti, bývalý progresívny minister školstva ako aj komerčné kruhy, ktoré chcú na škodlivo uchopenej intímnej téme umelo pretláčanej k deťom a mladým do škôl zarobiť predajom učebníc. Komerčný charakter aktivít niektorých subjektov ich nezbavuje zodpovednosti za prípadné škody na duši mladého človeka, ktorý môže nesprávne uchopenou sexualitou spôsobiť zranenia sebe i iným,“ povedal Matúš Hagara z CitizenGO Slovensko.

V čase klamlivej medializácie o povinnom predmete sexuálnej výchovy v novom kurikulu bola do škôl rozoslaná komerčná „učebnica“ k tomuto predmetu pre deti od 10 do 15 rokov, ktorá musela byť pripravovaná niekoľko rokov a ktorú si môžu školy, samozrejme, zakúpiť. Jej obsah nie je vhodný ani pre staršie vekové kategórie, nieto pre 10-15-ročných žiakov.

„Rodičia majú nielen právo, ale dokonca privilégium vovádzať svoje deti do vzťahov, vrátane intimity a sexuality. Sú to práve rodičia, ktorí najlepšie poznajú svoje deti a idú im príkladom, vedia ich cez rozprávanie o svojom spoznaní sa, o randení, prvom bozku, manželskom sľube, vernosti, rodičovstve a ich kráse prirodzene vovádzať do krás láskyplných vzťahov. Sexualitu je potrebné zasadzovať do integrálneho a holistického kontextu harmonických a zodpovedných manželských vzťahov a nevytrhávať ju z kontextu ako nejakú športovú aktivitu, na ktorú postačuje len súhlas zúčastnených, bez ohľadu na ďalšie okolnosti. Mladí si v otázke vzťahov a sexuality zaslúžia viac, väčšiu hĺbku,“ dodal Kováčik.

Sexualita je dôležitým aspektom láskyplného vzťahu manželov, k jej zodpovednému užívaniu treba dozrieť. Pokiaľ by sa sexualita vytrhávala z kontextu a mladí ľudia by k nej pristupovali nezrelí a predčasne, negatívne to poznačí ich ďalší emocionálny a vzťahový život a môže spôsobiť traumy.

„Sme presvedčení, že inštitúcia s vážnosťou, akú Slovenská akadémia vied v Slovenskej republike požíva, nechce byť reprezentovaná materiálom s vulgárnym vizuálom a chabým obsahom. Obrátili sme sa preto ako rodičia, učitelia a ľudia, ktorým záleží na najlepšom záujme detí a mladých na predsedu Slovenskej akadémie vied, profesora Šajgalíka ako aj na členov predsedníctva Slovenskej akadémie vied a členov Snemu Slovenskej akadémie vied a požiadali sme ich o verejné dištancovanie sa od tohto materiálu a vyvodenie zodpovednosti tak, aby sa podobným prešľapom do budúcna predišlo,“ uzavrel Hagara.

Signatármi petície, ktorú podpísalo už viac ako 17500 občanov, sú:
Tomáš Kováčik, Asociácia za život a rodinu
Matúš Hagara, CitizenGO Slovensko
Martina Bednáriková, ProLife Action
Juraj Šúst, Spoločenstvo Ladislava Hanusa
Anton Chromík, Aliancia za rodinu
Renáta Ocilková, Slovenská spoločnosť pre rodinu
Jozef Filko, Nadácia Fides et Ratio
Eva Grey, Ženy ženám