Zo stretnutia s prezidentkou SR

Milí priatelia,

dnes sme na osobnom stretnutí nedostali od p. prezidentky prísľub podpisu zákona na podporu rodín. Chceme veriť, že napriek tomu žije nádej na to, že svoj podpis pod neho napokon v najbližších dňoch dá. Už včera bolo neskoro, rodinná politika na Slovensku absentuje desaťročia.

Pani prezidentke som tlmočil nasledovné myšlienky a spolu s Máriou Demeterovou, Monikou Juckovou, Patrikom Daniškom a Jurajom Šústom sme ju požiadali o podpis zákona:

„Chcem sa vám, p. prezidentka, poďakovať za prijatie, za to, že téme rodinnej politiky dávate aj týmto činom väžnosť.
Chcem sa vám poďakovať aj za to, že je jednou z vašich tém v úrade predchádzanie chudoby rodín. Áno, je hanbou, že viac ako 660 000 ľudí na Slovensku čelí chudobe. Sú to najmä viacdetné rodiny a osamelo žijúci rodičia s deťmi. Už včera bolo neskoro – rodinná politika potrebuje čím skoršiu realizáciu.

Pápež František nedávno apeloval na otočenie trendu demografickej zimy na podujatí s názvom „Všeobecný stav pôrodnosti“, ktoré v Talinasku zorganizovalo Fórum prorodinných združení 12-13. mája 2022. Okrem iného povedal: „Drahí priatelia, veci sa môžu zmeniť, ak budeme bez strachu s nasadením spolupracovať, prekračujúc stranícke záujmy a ideologické bariéry. Preto dúfam, že na všetkých úrovniach – inštitucionálnej, mediálnej, kultúrnej, hospodárskej aj sociálnej – sa budú podporovať, zlepšovať a napĺňať konkrétne politiky zamerané na nový rozbeh pôrodnosti a rodiny. … Údaje, prognózy a čísla sú už všetkým známe: je potrebné konať. Je načase dať rodinám a mladým ľuďom ozajstné odpovede: nádej nemôže a nesmie zomrieť čakaním. Prosím Boha, aby požehnal vašu angažovanosť.“

Sociálna a rodinná politika sú dve rôzne politiky. Sociálna politika hasí už vzniknuté problémy, rodinná politika je investíciou do budúcnosti, ona problémom predchádza. Cieľom rodinnej politiky je stabilita a súdržnosť rodín a prijímanie detí. Je lacnejšia ako sociálna politika. Slovenská republika počas svojej existencie, žiaľ, nevytvorila žiadnu komplexnú prorodinnú politiku, podpora rodín musela vždy ustúpiť „dôležitejším“ prioritám. Predložený zákon, kvôli ktorému sme dnes tu, je rodinnou politikou – dieťa je dôležité a rovnaké či ma bohatých alebo chudobných rodičov. Stabilná harmonická rodina je priestorom, v ktorom vyrastá nová generácia s najmenšími sociálnymi ťažkosťami. Prieskumy OECD ukazujú, že ľudia chcú mať viac detí – za ideálny počet detí v rodine považujú muži 2.2 dieťaťa a ženy 2.3, no reálne majú takmer o 1 dieťa menej.

Sociálne dávky smerované len chudobným ľuďom problémy rodín nevyriešia. My v prvom rade musíme usilovať o to, aby rodiny do chudoby vôbec nespadali. A práve preto je na mieste podpora všetkých rodín s deťmi. Rodiny potrebujú podporu ihneď, resp. už dlhé roky mala podpora rodín byť realitou, voláme po tom ako prorodinní aktivisti, aj spolu s cirkvami, dlhé desaťročia, odkedy má Slovensko zásadne nízku a nedostatočnú pôrodnosť.

Rodiny sú ubité dlhým obdobím pandémie, najmä tie, ktorých živitelia stratili prácu. Ťažké obdobie, žiaľ, pokračuje aj kvôli vojne a zvyšovaniu cien. Zároveň sú to aj rodiny s deťmi, ktoré otvárajú svoje srdcia a domovy rodinám z Ukrajiny. Systémová podpora rodín je dôležitá najmä preto, aby rodiny ťažké obdobia zvládli bez toho, aby upadli do chudoby.

Demografické údaje ukazujú nástup postupného starnutia a vymierania Slovenska. Podľa prognózy EUROSTATu (EUROPOP2019) z roku 2019 bude počet obyvateľov SR v roku 2060 4.95 milióna a v roku 2100 4.35 milióna. Správa OSN z r. 2015 dokonca odhaduje, že Slovensko bude mať ku koncu storočia (rok 2100) len 3,7 milióna obyvateľov, zahŕňajúc aj imigrantov, a priemerný vek obyvateľstva bude 50 rokov. Veľmi negatívnou je aj správa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť z roku 2015, ktorá hovorí, že „…ak sa neprijmú nové opatrenia, do 15 rokov môže čeliť Slovensko otázke bankrotu. Demografický výhľad na Slovensku je taký zlý, že keď sa pri dnešnom nastavení politík neprijmú žiadne nové opatrenia, verejné financie nezachráni ani priaznivý vietor do plachiet ekonomiky.“ A dodáva, že „dnešné nastavenie politík je také, že súčasná generácia dostáva veľký benefit na úkor budúcich generácií.“

Pani prezidentka, dovoľujeme si vás preto požiadať, aby ste boli pro-rodinnou prezidentkou všetkých rodín na Slovensku a podpísali Zákon o financovaní voľného času dieťaťa.

 

Pani prezidentka nám prezradila, že k zákonu od partnerov nezaznievajú výhrady k jeho obsahu, ale k procesu, akým bol prijatý a k dopadom na niektoré zainteresované subjekty (myslené pravdepodobne mestá a obce). Zopakovali sme, že nie sme politici, ale aktivisti, ktorí desiatky rokov volajú po rodinnej politike a že už včera bolo neskoro, opakovane sme požiadali o podpis pod zákon. Zdôraznili sme aj to, že chudobní ľudia si krúžky často nemôžu dovoliť, že daňovo-odvodové zaťaženie rodín s deťmi je najvyššie spomedzi krajín V4, aj to, že rast úrokových sadzieb bude znamenať problém pre rodiny s hypotékami a teraz je správna doba na finančnú pomoc rodinám v podobe, v ktorej štát zoberie rodinám menej, ako dosiaľ (daňový bonus).