Pápežov príhovor aj o demografickej zime, radikálnom enviromentalizme, pornografii a nehumánnom prenájme materníc

Pápež František sa prihovoril Federácii katolíckych rodinných asociácií v Európe (FAFCE), ktorá sa minulý týždeň zišla v Ríme na oslavách jej XXV. výročia.

V prvom rade povzbudil FAFCE, aby pokračovala v práci inšpirovania „a upevňovania sietí rodín“.

Dotkol sa tiež niekoľkých veľkých výziev:

DEMOGRAFICKÁ ZIMA

„Táto demografická zima je veľmi vážna. Prosím, dávajte si na to pozor! Medzi touto regeneračnou chudobou a stratou zmyslu pre krásu rodiny existuje veľmi úzka súvislosť: „Svedok spoločenskej dôstojnosti manželstva sa stane presvedčivým práve tým, že bude svedkom, ktorý je príťažlivý“ (Katechéza, 29. apríla 2015). (…) Starnúca Európa, ktorá nerodí, je Európou, ktorá si nemôže dovoliť hovoriť o udržateľnosti a je pre ňu stále ťažšie byť solidárnou. (…) Rodinné politiky by sa nemali považovať za prejav štátnej moci, ale mali by byť založené predovšetkým na starostlivosti o samotné rodiny.“

RADIKÁLNY ENVIRONMENTALIZMUS BEZ DETÍ

Pojem „environmentálna stopa“ nemožno aplikovať na deti, pretože sú nevyhnutným zdrojom budúcnosti. Namiesto toho by sa mal riešiť konzumizmus a individualizmus a pozerať sa na rodiny ako na najlepší príklad optimalizácie zdrojov zahŕňajúcich veľké úspory“ (porovnaj uznesenie rady FAFCE, Rodiny za udržateľný a integrovaný rozvoj, 26. októbra 2021).

PORNOGRAFIA

„Mali by sme tiež hovoriť o metle pornografie, ktorá sa rozmohla všade vďaka internetu, možno ju odsúdiť ako pokračujúci útok na dôstojnosť mužov a žien. Nejde len o ochranu detí, čo je naliehavá úloha úradov a nás všetkých, ale aj o vyhlásenie pornografie za hrozbu pre verejné zdravie…“

PRENÁJOM MATERNÍC

„Dôstojnosť mužov a žien ohrozuje aj neľudská a čoraz rozšírenejšia prax „praktiky prenájmu materníc (surogátneho materstva)“, pri ktorej sú ženy, takmer vždy chudobné ženy, vykorisťované a s deťmi sa zaobchádza ako s tovarom.“

Na záver pápež povedal, že „Vzájomná láska medzi mužom a ženou je odrazom absolútnej a neutíchajúcej lásky, ktorou Boh miluje človeka, predurčeného na to, aby prinášal ovocie a nachádzal naplnenie v spoločnej práci pre spoločenský poriadok a v starostlivosti o stvorenie.“ (príhovor účastníkom plenárneho zasadnutia Pápežskej akadémie sociálnych vied, 29. apríla 2022). „Rodina založená na manželstve je preto kľúčová. Je to primárna bunka našich komunít a ako taká musí byť uznaná pre jej jedinečnú a nenahraditeľnú regeneračnú funkciu.“