Otvorený list poslancom parlamentu na podporu zákona na pomoc tehotným mamičkám v núdzi

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,

Podporte prosíme Zákon o pomoci tehotným ženám.

Na Slovensku máme skúsenosti s poskytovaním pomoci pri nečakanom tehotenstve. Tie skúsenosti hovoria, že rozhodovanie tehotných matiek v núdzi nie je vždy jednoduché a neraz svoj postoj zmenia, a to aj viackrát. Veľmi im pomôže, keď dostanú kvalitné a komplexné informácie o rizikách umelého potratu, o možnostiach sociálnej podpory zo strany štátu, o možnostiach bývania, o pomoci zo strany pomáhajúcich organizácií či o možnostiach liečby postihnutia dieťaťa.

Veľmi im tiež pomôže, keď majú dostatok času, aby si tieto informácie v pokoji premysleli a vyhli sa skratovému konaniu alebo konaniu pod nátlakom iného človeka, ktoré je, žiaľ, veľmi časté. Rozhodnutie v tak závažnej veci potrebuje dozrieť, preto podporujeme predĺženie doby na premyslenie.

Jednou zo zvlášť zraniteľných skupín sú mladé matky, napríklad študentky, ktoré nechcú ublížiť svojmu dieťaťu, ale ani si nevedia predstaviť, že by sa o dieťa postarali. Preto vítame zavedenie utajeného tehotenstva, ktoré pomôže mladým mamičkám na čas opustiť svoju školu či prácu, aby sa ukryli očiam svojho okolia, ak to tak cítia. Niekedy dokonca zmenia svoj pôvodný zámer a uvedomia si, že sa o dieťa vedia postarať. No možnosť utajiť tehotenstvo im pomôže prekonať bariéru, ktorej sa tak boja.

Zákon obsahuje viacero sociálnych opatrení zameraných na pomoc rodinám s deťmi, ako je zabezpečenie sociálnej starostlivosti pre všetky tehotné matky, zvýhodnenie pri kúpe auta či pomoc pri narodení dieťaťa. Rodiny v ťažkej situácii potrebujú cítiť solidaritu a podporu od spoločnosti.

Návrh zákona taktiež umožňuje získavanie potrebných informácií o situáciách, v ktorých sa matky v núdzi nachádzajú, aby im bolo možné ešte adresnejšie a účinnejšie pomáhať.

Veľmi silne vnímame snahy spochybniť a zdiskreditovať tento mierny pro-sociálny návrh zákona. Viaceré médiá sa uchyľujú k nevyváženej a manipulatívnej kampani, keď novelu účelovo a ideologicky prezentujú ako obštrukciu voči ženám. Pričom návrh práveže ženám dáva väčší priestor na rozhodnutie a tiež sociálnu a finančnú pomoc, aby neurobili skratovité rozhodnutie.

Hoci nás signatárov mrzí, že časť ľudí odmieta priznať nenarodeným deťom do 12. týždňa rovnaké ľudské práva ako narodeným, predsa len všetci súhlasíme aspoň s tým, že potraty sú zlé a treba im predchádzať. Preto si tento zákon zaslúži podporu všetkých naprieč politickým spektrom.

Podporte prosíme tento zákon aj Vy!

V Bratislave, 28. októbra 2021

 

 

Zoznam signatárov:

Martina Bednáriková, Pro-life action

Juraj Šúst, Spoločenstvo Ladislava Hanusa

Patrik Daniška, Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.

Anton Chromík, Aliancia za rodinu

Tomáš Kováčik, Asociácia za život a rodinu

Jaroslav Demko, Katolícka univerzita v Ružomberku, rektor

Jozef Mikloško, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

Martin Škoviera, vysokoškolský profesor, matematik

Renáta Ocilková, Slovenská spoločnosť pre rodinu

Katarína Černáková, lekárka

Paulína Fekiačová, lekárka

Lukáš Obšitník, publicista

Marián Kuna, Katolícka univerzita v Ružomberku

Mária Kohutiarová, šéfredaktorka portálu zastolom.sk a MTA

Vladimír Palko, vysokoškolský pedagóg

Ján Figeľ, občan SR

Martin Luterán, vzdelávateľ

Klára Hodálová, lekárka

Erik Zbiňovský, Slovenský dohovor za rodinu

Lívia Halmkan Smiešna, Tlakový hrniec

Lenka Kmeťová, právnička

Martina Bobulová, psychologička

Martin Píry, pedagóg a vedecký pracovník na právnickej fakulte

Michal Štofej, hudobník

Ivana Kovaľová, Aliancia za život o.z.

Jakub Lipták, sociológ

Miriam Kuzárová, CitizenGO

Anton Ziolkovský, katolícky kňaz

Dárius Hatok, Slovenský dohovor za rodinu

Jana Tutková, Centrum pre bioetickú reformu

Ján Baňas, učiteľ

Samuel Trizuljak, doktorand Karlova univerzita

Jozef Filko, Spoločenstvo Ladislava Hanusa

Emil Kondela, softvérový inžinier

Adam Horváth, univerzitný asistent

Ján Tkáč, publicista, bývalý predseda spoločnosti absolventov Kolégia Antona Neuwirtha

Matúš Hagara, CitizenGO

Matúš Sitár, učiteľ a prekladateľ

Marek Nikolov, iniciátor Zachráňme životy

Timotej Križka, Verbum

Branislav Kuljovský, teológ

Martin Černák, lekár

Šimon Sádovský, vysokoškolský pedagóg, matematik

Mária Raučinová, farmaceutka, publicistka, členka Výboru pre rodovú rovnosť

Dušan Škurla, katolícky kňaz

Pavol Šúst, lekár

Rastislav Královič, vysokoškolský profesor, informatik

Peter Palko, Prešov za život

Ľuboš Kubín, politológ

Zuzana Rigdová, Podpredseda PloDar o.z.

Patrik Mihala, vysokoškolský pedagóg, vedec, matematik

Monika Hricáková, Priatelia Quo Vadis o.z.

Matúš Demko, novinár, Otcom.sk

Andrej Ungvarský, 9 mesiacov za život

Michal Krčméry, OZ Gól za život