Zhromaždenie Svetovej zdravotníckej organizácie odmietlo komplexnú sexuálnu výchovu

píše Stefano Gennarini J. D. | 4. júna 2021

ŽENEVA, 4. jún 2021 (C-Fam) Zhromaždenie Svetovej zdravotníckej organizácie odmietlo zmienky o „komplexnej sexuálnej výchove“, podporované Bidenovou administratívou a západnými vládami.

Ruská federácia a koalícia afrických krajín usmernili zhromaždenie Svetovej zdravotníckej organizácie k odmietnutiu termínu „komplexná sexuálna výchova“ v rezolúcii o násilí voči deťom počas výročného zasadnutia tohto riadiaceho orgánu Svetovej zdravotníckej organizácie.

Odmietnutie bolo pre Bidenovu administratívu a vplyvnú progresívne krajiny, ktoré presadzujú západné sexuálne spôsoby správania cez medzinárodnú politiku pichľavou porážkou. Porážka je o to významnejšia, že Zhromaždenie Svetovej zdravotníckej organizácie získalo na dôležitosti a viditeľnosti v dôsledku pandémie Covid-19. Bude tiež precedensom pre budúce rokovania na pôde OSN, vrátane prebiehajúcich rokovaní o politickej deklarácii o HIV/AIDS.

Ruská federácia a jej spojenci v rezolúcii nahradili zmienku o „komplexnej sexuálnej výchove“ so terminológiou, na ktorej existovala dohoda predtým o výchove o „sexuálnom a reprodukčnom zdraví“.

Prijatie spoločného rusko-afrického dodatku znamená zamietnutie súhlasu Zhromaždenia Svetovej zdravotníckej organizácie s kontroverznými programami sexuálnej výchovy, propagovanými pod názvom „komplexná sexuálna výchova“. Akékoľvek programy, sponzorované medzinárodnými agentúrami pod touto hlavičkou tak nemôžu byť považované za schválené riadiacim orgánom Svetovej zdravotníckej organizácie.

Diplomati, zastupujúci Spojené štáty, Kanadu, Európu a iné progresívne krajiny sa na dodatok sťažovali v spoločnom stanovisku.

„Chceme využiť túto príležitosť na opätovné zdôraznenie našej podpory pre komplexnú sexuálnu výchovu pre deti, aby mohli docieliť zdravie, blahobyt a dôstojnosť,“ povedala Argentína v mene 37 krajín. V ich stanovisku sa tiež hovorí, že termín „komplexná sexuálna výchova“ je „založený“ na predchádzajúcich dohodách OSN a že jazyk dohôd OSN sa musí „rozvíjať“.

Organizácie systému OSN vydali v roku 2018 svetové usmernenie o „komplexnej sexuálnej výchove“, čím urobili tento termín kontroverznejší, ako kedykoľvek predtým. Od veku piatich rokov navrhuje usmernenie OSN učiť deti o tom, že rod / gender je sociálnym konštruktom a propaguje masturbáciu ako normálnu od veku 10-tich rokov. Zahŕňa vyučovanie detí na základnej škole o rôznych typoch „netradičných rodín“ so silným dôrazom na práva LGBTI.

Usmernenie organizácií v systéme OSN o sexuálnej výchove tiež propaguje prístup detí k antikoncepcii a potratom – až do takej miery, že giganti potratárskeho priemyslu, ako Medzinárodná federácia pre plánované rodičovstvo a agentúry OSN otvorene priznávajú, že programy komplexnej sexuálnej výchovy sú tvorené tak, aby vytvorili „dopyt“ po ich službách.

Stále ostáva otázna účinnosť programov komplexnej sexuálnej výchovy. Napriek tvrdeniam, že „komplexná sexuálna výchova“ je potrebná pre ochranu zdravia detí, neexistujú dôkazy, že by komplexná sexuálna výchova zmiernila rizikové správanie, šírenie HIV/AIDS, šírenie iných pohlavne prenášaných chorôb a tehotenstvo dospievajúcich. Naopak, nedávny celosvetový prieskum programovania komplexnej sexuálnej výchovy získal dôkazy, že sa s deje presný opak. Dokonca aj podkladový výskum, zmienený v svetovom usmernení organizácií v systéme OSN o sexuálnej výchove zahŕňa usvedčujúce informácie o celkovom zlyhaní programov „komplexnej sexuálnej výchovy“ pri ochrane zdravia detí a propagovaní sexuálnej zodpovednosti.

Misia USA pri OSN doteraz neodpovedala na opakované požiadavky Piatkového faxu v posledných mesiacoch o objasnenie pozície vlády USA ku „komplexnej sexuálnej výchove“.

———————-

Prebraté z článku na C-Fam.org: https://c-fam.org/friday_fax/world-health-assembly-rejects-comprehensive-sexuality-education/

Stefano Gennarini J. D. píše pre C-Fam. Tento článok vyšiel vo Friday Fax, internetovom informačníku vydávanom týždenne organizáciou C-Fam (Center for Family & Human Rights), výskumnou inštitúciou so sídlami v New Yorku a Washingtone DC (https://c-fam.org/). Tento článok je publikovaný s dovolením.

Stefano Gennarini J. D. writes for C-Fam. This article first appeared in the Friday Fax, an internet report published weekly by C-Fam (Center for Family & Human Rights), a New York and Washington DC-based research institute (https://c-fam.org/). This article appears with permission