Sexuálna ľavica pripravuje v Európskom parlamente radikálnu potratovú rezolúciu

píše Stefano Gennarini, J.D. | 13. máj 2021

NEW YORK, 14. máj 2021 (C-Fam) Európsky parlament bude rokovať o návrhu rezolúcie, ktorá vyzýva členské štáty EÚ, aby povolili potrat na požiadanie, ako ľudské právo. O rezolúcii „o sexuálnom a reprodukčnom zdraví“ sa bude rokovať budúci mesiac.

Výbor Európskeho parlamentu, ktorý sa zaoberá otázkami žien prijal návrh rezolúcie, vyzývajúci členské krajiny EÚ, aby zaistili, že potrat na požiadanie „bol legálny počas skorého štádia tehotenstva a ak je to potrebné aj neskôr“.

Po pondeľnajšom prijatí rezolúcie povedal chorvátsky socialistický poslanec Predrag Fred Matić, sponzor rezolúcie, že sexuálne a reprodukčné zdravie je „kľúčovým ľudským právom“.

„Najdôležitejšou vecou je výzva k univerzálnemu prístupu k sexuálnemu reprodukčnému zdraviu a právam vo všetkých krajinách EÚ bez diskriminácie, čím sa myslí sexuálna výchova, liečba neplodnosti, legálne a bezpečné potraty a zdravotná starostlivosť pre matky,“ hovorí vo videu.

Rezolúcia je zacielená na európske krajiny so zákonmi, ktoré chránia nenarodené deti, ako napríklad Poľsko a Malta, ktoré zakazujú potraty z akejkoľvek príčiny. Ale je tiež orientovaná na krajiny s liberálnym režimom potratov, aby ich ďalej deregulovali a aby obmedzili právo na výhradu vo svedomí pre lekárov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí si neprajú podieľať sa na potratoch.

„Niektoré členské krajiny, ktoré legalizovali potraty na požiadanie, alebo na základe široko koncipovaných spoločenských dôvodov, však stále ponechávajú v platnosti trestné sankcie za vykonanie potratov vykonaných mimo rámca platných právnych predpisov,“ hovorí rezolúcia.

Návrh rezolúcie, prijatý v pondelok výborom FEMM tvrdí, že dekriminalizácia potratov je potrebná, aby sa zákony štátov EÚ dostali „do súladu s medzinárodnými ľudskoprávnymi štandardami“, a definuje „odmietnutie potratu“, ako formu „rodovo podmieneného násilia“, citujúc názor expertov OSN.

Rezolúcia spomína kontext pandémie Covid-19, aby naliehala na štáty EÚ, aby „uznali potratovú starostlivosť ako neodkladnú a ako zdravotnú starostlivosť a tým tiež odmietli všetky obmedzenia v prístupe k nej.“

Návrh rezolúcie tiež podkopáva práva doktorov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na výhradu vo svedomí pri odmietnutí účasti na potrate a odmietnutí odporúčania potratu.

„[Európsky parlament] ľutuje, že v niektorých prípadoch bežná prax v členských štátoch umožňuje poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a v niektorých prípadoch celým medicínskym inštitúciám, odmietnuť poskytnutie zdravotnej starostlivosti na základe takzvanej klauzuly o výhrade vo svedomí, čo vedie k odmietnutiu potratovej starostlivosti na základe náboženského presvedčenia alebo svedomia“, píše sa v jednom z odsekov.

Návrh potom zdôrazňuje, že „klauzula o výhrade vo svedomí jednotlivca nesmie zasahovať do pacientovho práva k plnému prístupu k zdravotnej starostlivosti a službám.“

Dôvodová správa k rezolúcii cituje tvrdenia potratárskych skupín, ako napríklad Centra pre reprodukčné práva, Guttmacherovho inštitútu a Otvorenej demokracie (v origináli: Center for Reproductive Rights, the Guttmacher Institute, and Open Democracy, pozn. prekladateľa), čo je organizácia založená a financovaná Georgom Sorosom.

Európske centrum pre právo a spravodlivosť, skupina ľudskoprávnych právnikov so sídlom v Štrasburgu, odmieta, že by potrat bol medzinárodne uznaným právom a spochybňuje legitimitu správy v analýze návrhu tejto rezolúcie.

„Oblasť zdravia nie je súčasťou kompetencií Európskej Únie, ale patrí štátom,“ tvrdí skupina a dodáva, že „Európska Únia preto nemôže predpísať „právo na potrat““.

Európsky parlament sa k rezolúcii vyjadrí v júni. Predchádzajúci návrh rezolúcie známy ako „Estrela Report“ v roku 2013 zlyhal. Namiesto toho vyhlásil, že národné zdravotné politiky nepatria do kompetencie Európskej Únie.

———————-

Prebraté z článku na C-Fam.org: https://c-fam.org/friday_fax/sexual-left-readies-radical-abortion-resolution-at-european-parliament/

Stefano Gennarini, J.D. píše pre C-Fam. Tento článok vyšiel vo Friday Fax, internetovom informačníku vydávanom týždenne organizáciou C-Fam (Center for Family & Human Rights), výskumnou inštitúciou so sídlami v New Yorku a Washingtone DC (https://c-fam.org/). Tento článok je publikovaný s dovolením.

Stefano Gennarini, J.D. writes for C-Fam. This article first appeared in the Friday Fax, an internet report published weekly by C-Fam (Center for Family & Human Rights), a New York and Washington DC-based research institute (https://c-fam.org/). This article appears with permission