Odborníci na bezpečnosť detí odmietajú správu UNICEF-u o pornografii

píše Alexis I. Fragosa, Esq. | 27. mája 2021

WASHINGTON, D. C., 28. máj 2021 (C-Fam) Viac ako 400 odborníkov a zástancov detskej bezpečnosti z 26 krajín odsúdili Detský fond OSN (UNICEF) za jeho nedávnu správu „Nástroje zabezpečenia digitálneho veku a detské práva online“ (v orig. Digital Age Assurance Tools and Childrens Rights Online across the Globe ), o ktorej Piatkový fax informoval minulý týždeň. (do slovenčiny táto správa z Piatkového faxu zatiaľ nebola preložená – pozn. prekladateľa)

V liste výkonnej riaditeľke UNICEF-u Henriette Fore odborníci na detskú bezpečnosť upozornili na výskum, ktorý priamo protirečí správe UNICEF-u, ktorá hovorí, že „…v súčasnosti neexistuje všeobecná zhoda v tom, akým spôsobom a v akej miere škodí deťom pozerať materiál, ktorý je označovaný ako pornografia.“

Odborníci obviňujú UNICEF, že vystavujú riziku psychologický a sociálny rozvoj detí, keď ignorujú „ohromné množstvo výskumov dokazujúcich škodlivosť pornografie pre deti.“

Stále viac výskumov dôrazne naznačuje, že pornografia môže byť psychologicky návyková a môže negatívne ovplyvniť kvalitu medziľudských vzťahov, sexuálne zdravie a výkon a spoločenské očakávania týkajúce sa sexuálneho správania.

Jedna štúdia zistila, že vystavenie dieťaťa sexuálne explicitnému materiálu často viedlo k sexuálnej dysfunkcii v čase prvého obdobia dospelosti. Odborníci hovoria, že táto skutočnosť naznačuje, že deti zrejme nemajú psychologickú odolnosť na zvládnutie nadmerného rušivého vystavenia sexuálne explicitnému materiálu a nie, ako tvrdí správa UNICEF-u, že „vystavenie detí určitej miere rizika … im pomáha budovať si odolnosť.“

„Viacero štúdií ukázalo, že konzumácia pornografie býva medzi dospievajúcimi asociovaná s verbálnou a aj fyzickou sexuálnou agresiou a skutočným alebo očakávaným násilím pri randení, resp. sexuálnym násilím,“ hovorí sa v liste.

Štúdia, ktorá skúmala dospievajúcich vo väzniciach pre mladistvých zistila, že „u tých, ktorí sa dopustili sexuálnych trestných činov, je výrazne vyššia pravdepodobnosť, že boli v skorom veku vystavení pornografii“ a títo zároveň uvádzali „vyššiu mieru vystavenia sa pornografii.“

Užívanie pornografie medzi dospelými býva spájané so „zníženým objemom šedej kôry mozgovej v oblastiach, spájaných s motiváciou a rozhodovaním.“ Odborníci nemajú dôvod domnievať sa a výskum rozhodne nepodporuje uzáver, že mladiství, ktorých mozog je menej vyvinutý, sú odolnejší a imúnni voči negatívnym efektom spájaných s pornografiou a motiváciou.

UNICEF hovorí, že nástroje na overenie veku môžu porušovať práva detí na prístup k vzdelávacím informáciám. Odborníci poukazujú na výskum, ktorý „ukázal, že o čo viac dospievajúci chlapci pozerali pornografiu o to horšie boli ich známky po šiestich mesiacoch.“ Okrem toho citujú štúdiu, ktorá zistila, že dospievajúci so „závislosťou od pornografie trpeli 13,36%-ným úbytkom verbálnej pamäte.“

Jeden zo znepokojujúcich trendov, ktorý UNICEF nespomína je, že pornografia sa stáve stále viac a viac násilnou. V roku 2019 BBC informovalo o šokujúcom náraste mladých žien, ktoré sú počas pohlavného styku škrtené a bité.

Štúdie tiež zistili, že „pornografia sa u dospievajúcich spája s nižšou spokojnosťou so životom, psychosomatickými symptómami, symptómami depresie, samovražednými myšlienkami a pokusmi,“ hovoria experti.

List od UNICEF-u žiada, aby sa zaoberal výskumom o vplyve pornografie na deti a aktualizoval svoju správu tak, aby odrážala overené negatívne dôsledky pornografie na deti a tiež právo štátov chrániť deti pred takouto ujmou.

UNICEF najprv publikoval svoju správu na svojej webovej stránke, avšak odstránil ju, keď Friday Fax informoval o jej obsahu. Následne bola zverejnená revidovaná správa, ktorá bola strategicky zeditovaná, ale potom bola aj táto stiahnutá. K dnešnému dňu (27. máj 2021 – pozn. prekladateľa) nebola správa opätovne zavesená na stránku UNICEF-u.

———————-

Prebraté z článku na C-Fam.org: https://c-fam.org/friday_fax/child-safety-experts-balk-at-unicef-pornography-report/

Alexis I. Fragosa, Esq. píše pre C-Fam. Tento článok vyšiel vo Friday Fax, internetovom informačníku vydávanom týždenne organizáciou C-Fam (Center for Family & Human Rights), výskumnou inštitúciou so sídlami v New Yorku a Washingtone DC (https://c-fam.org/). Tento článok je publikovaný s dovolením.

Alexis I. Fragosa, Esq. writes for C-Fam. This article first appeared in the Friday Fax, an internet report published weekly by C-Fam (Center for Family & Human Rights), a New York and Washington DC-based research institute (https://c-fam.org/). This article appears with permission