Agentúry OSN a západní darcovia prezrádzajú pred summitom o HIV/AIDS sexuálnu agendu

píše Stefano Gennarini J.D. | 29. apríla 2021

NEW YORK, 30. apríl 2021 (C-Fam) Pod zámienkou riešenia problému HIV/AIDS vyzvali agentúry OSN a Západom podporované mimovládne organizácie k legalizácii užívania drog a prostitúcie. Stalo sa tak minulý týždeň počas konzultácie Valného zhromaždenia, na ktorej tiež vyzvali k sexuálnej autonómii detí.

Hoci od roku 2005 celosvetovo klesli nakazenia HIV/AIDS, pandémia HIV/AIDS ničí „kľúčové populácie“, ktoré zahŕňajú mužov, ktorí majú pohlavný styk s mužmi, osoby, ktoré sa identifikujú ako transgenderové a užívateľov drog. Podľa odhadov OSN, 54% z 1,7 milióna nových nakazených každý rok pochádza z kľúčových populácií.

„Boj o ukončenie AIDS je prepojený s bojom o ukončenie porušovania ľudských práv, vrátane diskriminácie a násilia voči ženám a dievčatám, ako aj marginalizácie a kriminalizácie ľudí žijúcich s HIV a kľúčových populácií,“ povedala Winifred Karagwa Byanyim, výkonná riaditeľka Spoločného programu OSN pre HIV/AIDS (UNAIDS)

„Sú to sexuálni pracovníci, sú to ľudia užívajúci drogy, sú to gejovia, bisexuáli a iní muži, ktorí majú pohlavný styk s mužmi a sú to transgender ľudia a ďalšie skupiny, ako napríklad väzni,“ zdôraznila.

Program UNAIDS má veľký vplyv na to, ako sa použije medzinárodná pomoc na riešenie HIV/AIDS, vrátane takmer 7 miliárd USD, ktorými každoročne prispievajú daňoví poplatníci v USA.

Rečníci na udalosti Valného zhromaždenia boli starostlivo vybraní lídri Západom podporovaných mimovládnych organizácií, ako napr. Medzinárodná federácia plánovaného rodičovstva (IPPF).

„Cítim sa byť súčasťou kolektívneho zlyhania, kolektívneho zlyhania zabezpečiť, aby sa dospievajúce dievčatá a mladé ženy vo všetkej ich diverzite, LGBTQI a ďalšie kľúčové populácie mohli dostať ku kvalitným, integrovaným službám, ktoré by odpovedali na ich práva a zdravotné potreby,“ povedal Alvaro Bermejo, generálny riaditeľ Medzinárodnej federácie plánovaného rodičovstva.

Bermejo otvorene hovoril o výzvach pre jeho vlastnú organizáciu, ktorá tvrdí, že poskytuje v rozvojových krajinách ročne viac ako 40 miliónov služieb, spojených s HIV/AIDS.

„V mnohých krajinách teda vidíme, že mnohé dospievajúce dievčatá a mladé ženy si dôjdu po svoju antikoncepciu a o rok neskôr sú naspäť nakazené HIV,“ povedal. Bermejo zvalil vinu za toto zlyhanie na opozíciu voči komplexnej sexuálnej výchove, ktorej najväčším medzinárodným poskytovateľom je IPPF.

„Musíme si byť vedomí, že čelíme opozícii, konzervatívnej opozícii, populistickej opozícii, ktorá odporuje komplexnej sexuálnej výchove a ktorá je lepšie zorganizovaná, lepšie financovaná a agresívnejšia, ako kedykoľvek predtým.“

Aj ďalší rečníci rozšírili zameranie z liečenia HIV/AIDS na ďalšie sociálne politiky.

Julian Boghos Kerboghossian z LGBT organizácie MPact Global vyzval krajiny k „Zrušeniu zákonov, ktoré kriminalizujú nezverejnenie nakazenia sa HIV, vystavenie nákaze, jej prenášanie, konsenzuálny styk osôb rovnakého pohlavia, vyjadrovanie sa, použitie drog, sexuálnu prácu.“

Pani Faith Ebere Onu z Asociácie osôb žijúcich s HIV a AIDS v Nigérii vyzvala na poskytovanie „bezpečných potratov“ a zrušeniu „reštriktívnych zákonov o veku súhlasu“ (s pohlavným stykom – pozn. prekladateľa).

Konzultácia sa konala pred stretnutím Valného zhromaždenia na vysokej úrovni o HIV/AIDS, ktoré sa má konať 8. až 10. júna. Summit sa koná každých päť rokov s cieľom dosiahnuť dohodu, ktorá bude usmerňovať celý systém OSN pri odozve na HIV/AIDS.

———————-

Prebraté z článku na C-Fam.org: https://c-fam.org/friday_fax/un-agencies-and-western-donors-reveal-sexual-agenda-ahead-of-hiv-aids-summit/

Stefano Gennarini J.D. píše pre C-Fam. Tento článok vyšiel vo Friday Fax, internetovom informačníku vydávanom týždenne organizáciou C-Fam (Center for Family & Human Rights), výskumnou inštitúciou so sídlami v New Yorku a Washingtone DC (https://c-fam.org/). Tento článok je publikovaný s dovolením.

Stefano Gennarini J.D. writes for C-Fam. This article first appeared in the Friday Fax, an internet report published weekly by C-Fam (Center for Family & Human Rights), a New York and Washington DC-based research institute (https://c-fam.org/). This article appears with permission