Krajiny požadujú zmeny v procesoch OSN aby presadili potraty a LGBT

píšu Rebecca Oas, Ph.D. a Stefano Gennarini, J.D. | 19. február 2021

NEW YORK, 19. február (C-Fam) Dlhoročný spôsob, akým sa v OSN prijímajú dohody nie je hlasovanie, ale predovšetkým konsenzus. Hoci konsenzus o rôznych otázkach sa v priebehu rokov mení, stále umožňuje relatívne malej skupine krajín blokovať politické želania väčších skupín. Toto sa môže zmeniť.

Progresívne krajiny sú stále frustrovanejšie, že v niektorých fórach konsenzus blokuje agendu potratov a LGBT. Práve sa to udialo v Komisii pre sociálny rozvoj.

O zmenách sa bude diskutovať v apríli na ďalšom zasadnutí Komisie pre populáciu a rozvoj (CPD). Výročné zasadnutie komisie bolo desaťročia scénou kontroverzných vyjednávaní o otázkach ako potrat a sexuálna orientácia a genderová identita. Počas troch zo štyroch ostatných výročných zasadnutí nebola dosiahnutá dohoda. Toto je dôvodom frustrácie a rozpakov.

Písané a nepísané pravidlá diplomacie požadujú prijatie diplomatických dohôd na základe jednohlasného konsenzu. Je považovaný za zlatý štandard pri všetkých medzinárodných rokovaniach. Dohody sa majú prijímať bez hlasovania a bez námietok. Už len hrozba potreby hlasovania a zmarenia konsenzu postačuje, aby bol text stopnutý a neposunutý na schválenie.

Diplomati, pripravujúci ďalšie zasadnutie komisie si pýtali návrhy, ako by sa mohli zlepšiť pracovné metódy komisie. Špecificky sa pýtali, či sa má komisia odkloniť od prijímania dokumentov konsenzom. Sociálne konzervatívne krajiny tvrdia, že uviaznutie na kontroverzných otázkach nie je dôsledkom dlhoročných procedúr OSN, ale neflexibilite progresívnych krajín, ktoré presadzujú potraty a záležitosti LGBT a nie sú ochotné dospieť ku kompromisu.

USA navrhli, aby sa komisia držala rozhodovania založeného na konsenze. Vyzvali komisiu, aby nepoužívala „pri citlivých témach jazyk, na ktorom nebol v predchádzajúcich rokoch dosiahnutý konsenzus“ a „vždy“ do textov zahrnula „klauzulu o suverenite“ na ochranu výsadných práv národov. Vylúčenie klauzuly o suverenite bolo v ostatných rokoch významným faktorom vedúcim k zlyhaniu dosiahnutia dohody v komisii.

Podobne, Ruská federácia pripísala zlyhanie v dosiahnutí konsenzu na „sústavné snahy časti členov komisie zahrnúť do návrhu rezolúcií termíny a koncepty, ktoré nie sú v súlade a odchyľujú sa od“ predchádzajúcich dohôd OSN. Pod týmto sa rozumie odkazovanie na zmienky o „sexuálnych právach“ a „právach LGBT“ diplomatmi pracujúcimi v komisii.

Progresívne krajiny na druhej strane vyjadrili ochotu zmeniť pravidlá s cieľom pretlačiť do dohôd kontroverzné otázky.

Holandsko, vedúci progresívny štát, navrhol aby „Komisia zvážila hlasovanie ako spôsob, ktorý predíde blokovaniu tém a progresu.“

Podobne Dánsko vyzvalo diplomatov, aby „boli otvorení zváženiu alternatívnych metód prijímania rozhodnutí o ďalších krokoch, vrátane hlasovania.“

Kanada navrhla „Komisii hlasovať o vybraných odsekoch bez požiadavky hlasovať o rezolúcii ako celku.“ Toto by mohlo zaistiť, že sa kontroverzný jazyk dostane do dohôd komisie a zároveň sa zachová zdanie konsenzu.

Medzinárodná federácia plánovaného rodičovstva (International Planned Parenthood Federation – IPPF) tiež vyzvala komisiu, aby upustila od konsenzu. A tiež vystúpila voči návrhom, aby sa upustilo od kontroverzných tém.

„Argument, že sporné otázky ako napríklad SRHR (sexuálne a reprodukčné zdravie a práva) nemajú byť do vyjednávaní zahrnuté je vo svojej podstate chybný,“ tvrdí gigant potratového priemyslu.

Gigant potratového priemyslu patrí každý rok k hlavným účastníkom komisie. Politiky, prijímané komisiou smerujú politickú a finančnú podporu IPPF a jej pridruženým partnerom na celom svete, ktorí poskytujú potraty, antikoncepciu a obsiahlu sexuálnu výchovu a testovanie na HIV/AIDS.

———————-

Prebraté z článku na C-Fam.org: https://c-fam.org/friday_fax/countries-ask-to-change-un-procedures-to-impose-abortion-and-lgbt/

Stefano Gennarini, J.D. a Rebecca Oas, PhD. píšu pre C-Fam. Tento článok vyšiel vo Friday Fax, internetovom informačníku vydávanom týždenne organizáciou C-Fam (Center for Family & Human Rights), výskumnou inštitúciou so sídlami v New Yorku a Washingtone DC (https://c-fam.org/). Tento článok je publikovaný s dovolením.

Stefano Gennarini, J.D. and Rebecca Oas, Phd. write for C-Fam. This article first appeared in the Friday Fax, an internet report published weekly by C-Fam (Center for Family & Human Rights), a New York and Washington DC-based research institute (https://c-fam.org/). This article appears with permission.