Na stretnutí IVPR sa stretli dva svety

Nový riaditeľ Inštitútu pre výskum práce a rodiny zorganizoval 17.9. Stretnutie s občianskou a odbornou verejnosťou. Pracovníci inštitútu hovorili o skúmaní problematických fenoménov, my pro-rodinní aktivisti o potrebe podpory rodiny.

Pripravil som si príhovor (viď nižšie), nezostal naň však čas a tak som ho skrátil a riaditeľovi IVPR som odovzdal text Výzvy vláde, v ktorom 12 organizácií žiadalo o realizáciu rodinnej politiky. Som veľmi rád, že viaceré nami požadované politiky sú už dnes realitou, ďalšie (najmä hodnotové-kampaňové, ktoré sú najpotrebnejšie) je potrebné čím skôr začať realizovať. 

Na stretnutí sme sa navzájom predstavili a pracovníci IVPR hovorili o tom, akým témam sa venujú. Bolo tam bezdomovectvo, práca, bezpečnosť pri práci, problematika marginalizovaných rómskych komunít, násilie na ženách, chudoba, násilie na deťoch apod. Na druhej strane ako pro-rodinní aktivisti sme hovorili a apelovali na potrebu podpory rodiny a realizáciu rodinnej politiky. Som rád, že sa na podporu týchto vecí ozvali aj niektorí z mimo nášho sektora a požadovali aplikovaný výskum aj v oblasti klasickej rodiny, nielen pri problematických oblastiach.

Pri prezentáciách niektorých činností inštitútu som sa spýtal, ako spolupracujú jeho pracovníci s konzervatívnymi mimovládkami – napr. … [celý článok tu]