TS: Pro-rodinné a prolife organizácie povzbudzujú a žiadajú od designovaného premiéra prorodinných a hodnotovo založených ministrov v rezortoch školstva, zdravotníctva, práce, sociálnych vecí a rodiny a kultúry

Bratislava 5.3.2020

Asociácia za život a rodinu, Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, Klub mnohodetných rodín, Aliancia za rodinu, Ženy ženám, CitizenGO Slovensko, Spoločenstvo Ladislava Hanusa, Deti svätej Alžbety – Aliancia za život o.z., Nadácia Slovakia Christiana a 40 dní za život Slovensko sa obracajú na lídra OĽANO Igora Matoviča, ktorý bol prezidentkou SR poverený zostavením vlády.

“Dovoľujeme si povzbudiť a požiadať Igora Matoviča ako designovaného premiéra, aby aj s ohľadom na výsledok volieb do NR SR a hodnotové nastavenie veľkej väčšiny koaličných poslancov na posty ministrov školstva, zdravotníctva práce, sociálnych vecí a rodiny a kultúry dohodol s koaličnými partnermi a navrhol skutočne pro-rodinne založených kandidátov,” povedal Tomáš Kováčik, predseda Asociácie za život a rodinu.

“Slovensko je jednou z najrýchlejšie starnúcich krajín EÚ, ku koncu storočia bude mať podľa prognózy OSN len 3,7 milióna obyvateľov, zarátajúc aj imigráciu, priemerný vek obyvateľstva bude 50 rokov. To sú alarmujúce čísla, nemôžeme si dovoliť už ďalej váhať a musíme urgentne realizovať politiky smerujúce k zvýšeniu pôrodnosti a tým k demografickému rastu,” povedal Patrik Daniška z Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku.

“Je kľúčové, aby v situácii demografickej zimy rezort práce, sociálnych vecí a rodiny viedol človek, ktorému autenticky záleží na realizácii prorodinnej politiky a presadzoval ju od prvého dňa v úrade. Rovnako je dôležité, aby sa vláda postavila za ochranu nenarodeného života a zmenila nespravodlivý komunistický zákon,” povedal Matúš Hagara zo CitizenGO Slovensko.

“Minister zdravotníctva má doslova v rukách životy a zdravie ľudí. Považujeme za veľmi dôležité, aby to bol človek osobnej integrity, schopný bojovať s finančnými skupinami odčerpávajúcimi zdroje z tohto rezortu na úkor zdravotnej starostlivosti. Mal by byť schopný sa postaviť za všetkých, aj za najmenších z nás,” dodal Anton Chromík z Aliancie za rodinu.

“Školstvo, ako rezort, ktorý v najväčšej miere vplýva na deti a mládež a rozhoduje o budúcnosti našej krajiny, potrebuje reformu vzdelávania, ktorá nielen zlepší kognitívne schopnosti a kritické myslenie, ale ktorá zároveň nebude študentov indoktrinovať a prevychovávať sekularistickými ideológiami v pohľade na život, sexualitu, manželstvo, rodinu… často proti vôli rodičov. Preto potrebujeme na čele tohto ministerstva odborníka, ktorý bude zároveň ctiť kultúrne a náboženské dedičstvo Slovenska a Európy,” dodal Juraj Šúst zo Spoločenstva Ladislava Hanusa.

Iniciátorka petície „Mama je lepšia ako jasle“ z o.z. Ženy ženám, Renáta Ocilková, žiada, aby bola rodina prioritou vlády a aby bolo materstvo ocenené primerane svojej hodnote, ktorú predstavuje pre spoločnosť.

„Slovensko je kresťanská krajina a musíme sa usilovať, aby takou aj zostalo. Ochrana života od počatia, ako aj ochrana prirodzenej rodiny, sú hodnoty nevyhnutné pre rozvoj a prosperitu národa. Spoločnosť, ktorá sa ich vzdá, nemôže dlhodobo prežiť. Ak sa nepodarí zastaviť súčasný demografický trend úbytku obyvateľov pomocou pôrodnosti, budú sa stupňovať tlaky na prijímanie imigrantov a ich vlastné krajiny budú ochudobnené o ich potenciál, podobne ako dnes bohatšie vymierajúce krajiny odčerpávajú naše zdravotné sestry, lekárov a iných odborníkov. Preto žiadame, aby kľúčové posty vo vláde dostali ľudia, ktorí tieto hodnoty budú presadzovať,” dodal Andrej Ralbovský z Nadácie Slovakia Christiana.

Prolife a pro-rodinná aktivistka Martina Bednáriková uzatvára: “Ako sme mohli vidieť aj v nedávnej minulosti, ideologické obsadenie rezortu kultúry v minulosti umožňovalo čerpanie finančných prostriedkov aj na spoločnosť rozdeľujúce aktivity ako Dúhový pochod, filmový festival inakosti či kontroverzné výstavy. Je preto dôležité, aby aj tento rezort viedol hodnotovo založený človek, ktorý si uvedomuje vplyv médií a kultúry na našu spoločnosť.”