TS: Pro-rodinné organizácie opakovane žiadajú premiéra o stretnutie k ním spomínaným demografickým problémom a rodinnej politike a znovu ponúkajú pomocnú ruku. Odmietajú dlhodobo protirodinné opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

„Začiatkom januára sme ako zástupcovia viac ako 50 organizácií listom požiadali premiéra Petra Pellegriniho o stretnutie a ponúkli sme pomocnú ruku. Reagovali sme na ním otvorenú tému demografického problému Slovenska, nízkej pôrodnosti a potreby realizácie rodinnej politiky, ktoré spomenul vo svojom novoročnom príhovore ako prvú z dlhodobých výziev Slovenska,“ povedal Tomáš Kováčik, predseda Asociácie za život a rodinu.

Pro-rodinných opatrení je možné navrhovať veľké množstvo, informovali sme premiéra, že na nich budeme radi participovať v nasledovných oblastiach, ktoré identifikujeme ako podstatné:

– rodinná politika zameraná na pozitívnu zmenu atmosféry v spoločnosti voči deťom, rodine, manželstvu,
– funkčné pro-rodinné štátne inštitúcie,
– na všetkých úrovniach praktická rodinná politika, ktorej podstatou je posilnenie sebestačnosti a samostatnosti zodpovedných rodín, aby mohli realizovať svoju túžbu mať viac detí.

Úrad vlády nás listom informoval, že presúva našu požiadavku na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

V utorok 22.1.2019 sa konala tlačová beseda premiéra Pellegriniho a ministra Richtera, na ktorej hovorili aj o potrebe realizácie rodinnej politiky a riešenia demografického problému.

„Zistili sme, že na tlačovej besede premiéra Pellegriniho a ministra rodiny Richtera boli znovu spomínané protirodinné opatrenia, ako napríklad tzv. flexibilný rodičovský príspevok, ktorý bude motivovať matky odchádzať od najmenších detí a dávať ich do jaslí. Keďže sú tieto opatrenia chybne prezentované ako pro-rodinné, opäť žiadame premiéra Petra Pellegriniho o stretnutie. Toto opatrenie je pre nás neakceptovateľné a chceme pánovi premiérovi vysvetliť, že najlepší záujem najmenších detí je ich mama a nie jasle,“ povedal Patrik Daniška z Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku.

„Ako ukazujú veľké medzinárodné štúdie (napr. MMM, o vývinovej psychológii), rozhodujúci čas pre vytváranie osobnosti človeka je vek do 3 rokov. Preto odporúčame predovšetkým podporovať rozhodnutie rodičov byť s dieťaťom a orientovať sa na skvalitnenie predškolských zariadení a škôl,“ doplnil Stanislav Trnovec z Klubu mnohodetných rodín.

„Dôvodom našej opakovanej žiadosti o stretnutie s premiérom Pellegrinim sú aj naše negatívne skúsenosti z krokov ministerstva rodiny z minulosti, ktoré boli zamerané na podporu zamestnávania matiek najmenších detí do troch rokov a ich odtŕhania od mám. Podobne z rokovaní so zástupcami tejto inštitúcie v minulosti vyplynulo, že pro-rodinné návrhy sa nebudú realizovať,“ dodal Kováčik.

„Uvedomujeme si tlak európskych inštitúcií na zmeny aktuálnej podpory matiek na Slovensku, avšak treba prihliadať aj na fakt, že patríme k najrýchlejšie starnúcim krajinám EU a v roku 2100 budeme mať len 3.7 milióna obyvateľov (viď správa OSN, 2015). Sme presvedčení, že zvlášť v období ekonomického rastu nemôže byť zamestnanosť a ekonomika stavaná nad to najzákladnejšie, nad rodinu a najlepší záujem dieťaťa, ktorým je starostlivosť mamy. Žiadame, aby príslušné inštitúcie systematicky pracovali na opatreniach, ktoré pomôžu stabilite rodiny, zvýšeniu pôrodnosti, podpore rodín, podpore matiek v osobnej starostlivosti o deti do troch rokov a opätovne im podávame pomocnú ruku,“ uzavrel Kováčik.