List premiérovi: chceme pomôcť riešiť rodinnú politiku a demografiu

Spolu s ďalšími 52 organizáciami (viď nižšie) reagujeme na novoročný príhovor premiéra Pellegriniho. Ten v ňom ako prvú z dlhodobých výziev našej krajiny spomenul DEMOGRAFIU. Chceme vláde pomôcť riešiť demografickú zimu a zavádzať rodinnú politiku. Celý list si môžete prečítať nižšie.

 

Vážený pán predseda vlády SR, Peter Pellegrini,

ako zástupcovia organizácií, ktorým záleží na rodine ako najlepšom priestore nielen pre prijatie a výchovu detí, ale aj pre matku a otca, uvedomujúc si kriticky negatívnu demografickú situáciu Slovenskej republiky [1], vítame Vaše vyjadrenie z novoročného prejavu, v ktorom ste sa ako prvej z dlhodobých výziev našej krajiny dotkli práve demografie.

Problém nízkej pôrodnosti si dlhodobo uvedomujeme, upozorňujeme naň a žiadame realizáciu pro-rodinných opatrení – naposledy sme tak urobili v máji 2018 vo Výzve vláde [2]. Dlhodobo negatívny stav demografickej zimy sa prejavuje aj nedostatkom pracovných síl, zatváraním škôl, rozpadom zdravotníckej a sociálnej siete zapríčinenej nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov, krízou rodín.

Zároveň je faktom, že prieskumy OECD [3], hovoria, že ľudia považujú za ideálny počet detí v rodine 2.3 (ženy) a 2.2 (muži), no reálne majú v priemere o 1 dieťa menej. K dôvodom patria aj hodnotové zmeny či strach z finančnej situácie v budúcnosti.

Európska komisia ako reprezentant Európskej únie si plne uvedomuje aj demografické problémy Európy a dlhodobo vyzýva členské štáty, aby im čelili a participovali na ich riešeniach. [4]

Vážený pán premiér,
vo Vašom príhovore ste spomenuli, že je potrebné „prísť so zásadnými riešeniami, ako podporiť mladé rodiny a celkovo zvýšiť pôrodnosť“. Ponúkame Vám a celej vláde SR pomocnú ruku v hľadaní riešení demografického problému a nízkej pôrodnosti.

Pro-rodinných opatrení je možné navrhovať veľké množstvo a radi budeme na nich participovať v nasledovných oblastiach, ktoré identifikujeme ako podstatné:
– rodinná politika zameraná na pozitívnu zmenu atmosféry v spoločnosti voči deťom, rodine, manželstvu,
– funkčné pro-rodinné štátne inštitúcie,
– na všetkých úrovniach praktická rodinná politika, ktorej podstatou je posilnenie sebestačnosti a samostatnosti zodpovedných rodín, aby mohli realizovať svoju túžbu mať viac detí.

Vážený pán premiér,

týmto si Vás dovoľujeme požiadať o stretnutie, na ktorom by sme radi prediskutovali možnosti spolupráce na riešení rodinnej politiky a demografického problému.

S pozdravom

Ing. Tomáš Kováčik, PhD., Asociácia za život a rodinu,
Ing. Stanislav Trnovec, CSc. SE, Klub mnohodetných rodín,
Mgr. Patrik Daniška, Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku,
JUDr. Martin Timcsák, Inštitút pre prácu, vzdelávanie a rodinu,
ThLic.Dušan Škurla, PhD., Aliancia za život, o.z.,
Doc. Ing. Ľubica Černá, PhD., Nezávislé kresťanské odbory Slovenska,
Peter a Zuzana Košťálovci, Liga pár páru v Slovenskej republike o.z,
Ing. Marek Michalčík, hlavný koordinátor Národného pochodu za život,
Ondrej Ungvarský, 9 mesiacov za život,
MUDr. Anna Kováčová-Habovštiaková, Svetové hnutie matiek, slovenské zastúpenie,
Mgr. Mária Demeterová, Katolícke hnutie žien Slovenska
Ing. Stanislav Trnovec, CSc. SE, Spoločnosť Maximiliána Hella,
Mgr. Kristína Königová, Centrum pomoci pre rodinu Trnava,
Mgr. Marián Cipár, KANET, n.o.,
Ing. Marek Nikolov, Spoločenstvo Dobrého pastiera,
MUDr. Ivan Wallenfels, Gianna, n.o., Žilina,
Erich Hulman, Slovenská katolícka charita | Caritas Slovakia,
JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD., Aliancia za rodinu,
MUDr. Anna Záborská, Slovenská spoločnosť pre rodinu,
Ing. Mgr. Robert Mátéffy, INŠTITÚT LEVA XIII., o.z.,
Mgr. Alena Ješková, občianske združenie Slovo pre ženy,
Bc. Ján Neupauer, Sánkarský klub Lendak,
Ing. Marek Zajac, Koinonia Ján Krstiteľ – Vyšný Klátov,
Mgr. Mária Karaffová, Kvalita života, FMK, n.o.,
Mgr. Martin Mekel, Horúci tím,
Mgr. Martin Mekel, Gréckokatolícka rómska misia,
Mgr. Igor Čikoš, Gréckokatolícka rómska misia v okrese Bardejov,
Mgr. Leontín Lizák, Gréckokatolícka rómska misia v okrese Stará Ľubovňa,
PhDr. Peter Valiček, Gréckokatolícka charita Prešov,
Ing. Anastázia Strečková, Spojená škola Kráľovnej pokoja, Žilina,
Mgr. Olinca Jablončíková, Združenie za tradičnú rodinu,
Mgr. Zdenko Králik, Diakonia Hnutia Svetlo-Život na Slovensku,
Mgr. Daniela Kimličková, Spoločnosť sociálnych sestier, Slovenská provincia,
Mgr. Juraj Šúst, PhD. Spoločenstvo Ladislava Hanusa,
Ing. Stanislav Gunčaga, Asociácia Otca mamu deťom,
ThDr. ThLic. Ľubomíra Semešová Cehuľová MPH, Spoločenstvo Kráľovnej rodiny,
PhDr. Jozef Mulík, PhD., o. z. RODINKOVO Spišská Nová Ves,
Prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD., Spoločnosť Úsmev ako dar,
Ing. Vladimír Ďurikovič, Hnutie kresťanských rodín na Slovensku,
PhDr. František Drozd, PhD., Familiaris, Svit,
Mgr. Daniel Masarovič, Spojená škola sv. Františka Assiského Malacky,
JUDr. Jozef Liday, Slovenský katolícky akademický spolok ISTROPOLITAN, o.z.,
MUDr Jozef Daško, o.z. S láskou k človeku,
Mgr. Adriana Prikrylová, o. z. Vox in deserto,
PaedDr. Mgr. Soňa Vancáková, PhD., OZ Maják nádeje,
Mgr. Juraj Hajkovský, Zaostri na rodinu o.z.,
Mgr.Zuzana Stohlová Kiňová, Poradňa ALEXIS,n.o.,
Ing. Ľubica Magnússon, Federácia žien za mier vo svete,
Ing. Katarína Nováková, Inštitút rodiny,
Ing. Miroslav Rybár Mdiv, Federácia rodín,
Boris Hrdý, Bratislavská arcidiecézna charita,
sr. Lucia Anna Slušná, Misijná kongregácia služobníc Ducha Svätého,
Ing. Pavol Strežo, občianske združenie SNE

 

[1] Demografické údaje ukazujú vymieranie Slovenska. Správa OSN z r. 2015 konštatuje,že Slovensko bude mať ku koncu storočia (rok 2100) len 3,7 milióna obyvateľov (zahŕňajúc aj imigrantov) a priemerný vek obyvateľstva bude 50 rokov. Veľmi negatívnou je aj správa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť z roku 2015 (www.rozpoctovarada.sk, 2015, ktorá hovorí: „…ak sa neprijmú nové opatrenia, do 15 rokov môže čeliť Slovensko otázke bankrotu. Demografický výhľad na Slovensku je taký zlý, že keď sa pri dnešnom nastavení politík neprijmú žiadne nové opatrenia, verejné financie nezachráni ani priaznivý vietor do plachiet ekonomiky.“ „dnešné nastavenie politík je také, že súčasná generácia dostáva veľký benefit na úkor budúcich generácií.

[2] Výzva vláde na realizáciu rodinnej politiky www.zazivotarodinu.sk/vyzva-vlade/

[3] OECD Family Database, 2016, SF2.2: Ideal and actual number of children

[4] Európska komisia: Európsky pilier sociálnych práv www.eur-lex.europa.eu/content/news/social_package.html?locale=sk