Potraty mužom spôsobujú mnoho bolesti

8.6.2017

Samovraždy či depresie. To sú následky potratov. A netýkajú sa len žien, ale tentokrát mužov, ktorých deti boli zabité potratom. Viac v článku, ktorý čerpá z Australian Daily Telegraph