Úcta k človeku je základ – reakcia na neúctivého europoslanca Korwina-Mikkeho

Odmietame slová poľského europoslanca Janusza Korwina-Mikke, ktorý sa 1. marca 2017 vyjadril neúctivo o ženách, keď povedal: „Ženy musia zarábať menej ako muži. Pretože sú slabšie, menšie a menej inteligentné.“

Vzájomná úcta je základom budovania dobrých vzťahov na všetkých úrovniach – osobnej, inštitucionálnej, celoštátnej, medzinárodnej… Na vzájomnej úcte stoja a padajú manželstvá, vzťahy v rodine, s deťmi ale aj vzťahy medzi národmi. Na úcte k človeku stojí aj pro-life hnutie, ktoré vyzdvihuje život a dôstojnosť každého človeka.

Ak nebude základom spoločnosti vzájomná úcta medzi ľuďmi bez ohľadu na ich pohlavie, farbu pleti, vek či iné vlastnosti, bude prekvitať hrubosť, sebeckosť, neznášanlivosť a extrémizmus.