Bulharský najvyšší súd pomerom hlasov 28:21 vyhlásil koniec možnosti legálnej „zmeny pohlavia“

Občiansky senát Najvyššieho kasačného súdu (NSC) v Bulharsku vo svojom nedávnom rozhodnutí – potvrdenom 28 najvyššími sudcami (nesúhlasné stanovisko malo 21 sudcov) ukončil možnosť transsexuálom možnosť zmeniť svoje pohlavie v dokladoch. Výrok prijatého výkladového rozhodnutia znie: „Objektívne hmotné právo platné […]

[FoxNews] Študent katolíckej strednej školy zatknutý, predtým bol dočasne vylúčený za odpor proti transrodovej ideológii

[pôvodný článok] Študent katolíckej strednej školy v Kanade bol v pondelok zatknutý. Tomu predchádzalo suspendovanie (pozn. prekladateľa: dočasné vylúčenie) za protestovanie proti tomu, aby transrodoví ľudia používali toalety (opačného pohlavia) a povedal, že existujú iba dve pohlavia. Teraz sa odvoláva […]