[FoxNews] Študent katolíckej strednej školy zatknutý, predtým bol dočasne vylúčený za odpor proti transrodovej ideológii

[pôvodný článok] Študent katolíckej strednej školy v Kanade bol v pondelok zatknutý. Tomu predchádzalo suspendovanie (pozn. prekladateľa: dočasné vylúčenie) za protestovanie proti tomu, aby transrodoví ľudia používali toalety (opačného pohlavia) a povedal, že existujú iba dve pohlavia. Teraz sa odvoláva […]