Odoslanie diel a videí

Výtvarné práce a videá zaregistrujú účastníci do 10.6.2022 (predĺžený termín) do súťaže cez jeden z dvoch formulárov – viď nižšie. Dielo nahrajú pod názvom v tomto tvare  kategoria-PriezviskoMeno.jpg (alebo png apod.), video uvednú ako adresu priamo prehrateľného videa (napr. zo služby youtube, vimeo a pod).

FORMULÁRE:

1. ak máte Google účet, použite tento formulár

2. ak Google účet nemáte, použite tento formulár

Všetky informácie o pravidlách a podrobnostiach nájdete tu.