[LiveAction.org] Postavené na piesku: Alfred Kinsey dúfal, že jeho pedofilný „výskum“ prispeje k formovaniu sexuálnej výchovy. Podarilo sa.

Tento článok je ďalšou časťou série Live Action News o Alfredovi Kinseym a vplyve jeho tvrdení na našu kultúru. Prvú časť si prečítajte tu, druhú časť tu a tretiu časť tu.

VAROVANIE: Obsah môže byť nevhodný pre mladších čitateľov.

Mnohé z myšlienok „otca sexuálnej revolúcie“ Alfreda Kinseyho – že deti sú sexuálne bytosti od narodenia, že žiadny sexuálny akt by nemal byť vylúčený z našej definície toho, čo je normálne a prijateľné, že masturbácia je zdravá, že sex dospelých s deťmi je problematický len vtedy, ak rodičia alebo zákonné orgány „prehnane reagujú“, že deti sú schopné súhlasiť so sexom – sú bežnou súčasťou modernej sexuálnej výchovy v niektorých krajinách.

Kinsey sa domnieval, že „V neinhibovaných (pozn. neovplyvnených/nedotknutých) civlizáciách… sú typické sexuálne zvrátenosti“ – vrátane „stykov úst s pohlavnými orgánmi, análnych stykov, homosexuality, skupinových aktivít, vzťahov medzi jedincami rôzneho veku a styku so zvieratami“ – a že by boli v našej spoločnosti rozšírenejšie, „keby neexistovali tradície, ktoré by tomu bránili“[1].

Zničenie týchto „tradícií“ bolo kľúčovou súčasťou Kinseyho skrytej agendy.

„SEXUÁLNE OD NARODENIA“

Ako bolo uvedené v tretej časti tohto seriálu, Kinsey veril, že ľudia sú sexuálni od narodenia. Dnes toto tvrdenie počúvame papagájovať od nespočetného množstva jednotlivcov a organizácií v oblasti sexuálnej výchovy.

Napríklad tento dokument z Informačného centra pre vzdelávacie zdroje amerického ministerstva školstva obsahuje tvrdenie, že „študenti v špeciálnom vzdelávaní sú ako všetci ostatní sexuálnymi bytosťami od narodenia až do smrti“. V súbore nástrojov „Sexualita a životné zručnosti“ pre pedagógov sexu od organizácie Frontline AIDS sa podobne uvádza, že „Sexualita je súčasťou ľudského bytia od narodenia až po smrť“ a že „Všetci sme sexuálne bytosti od narodenia až po smrť[.]“

Organizácia Sexuality and Family Life Educators, ktorá sama seba opisuje ako „koalíciu ľudí, ktorí pracujú alebo sa zaujímajú o sexuálnu výchovu a súvisiace oblasti“ a ktorá „pôsobí ako zdroj vzdelávania pre rodičov, školy a komunitu“, tiež uvádza: „Všetci ľudia sú sexuálne bytosti od narodenia až po smrť.“

Organizácia Planned Parenthood, ktoré je zodpovedné za poskytovanie alebo dopĺňanie sexuálnej výchovy na školách v celých USA, tiež viackrát uviedlo toto tvrdenie. Na svojej stránke „Vzdelávanie a odborná príprava“ organizácia Mt. Baker Planned Parenthood tvrdí: „Všetci ľudia sú sexuálne bytosti od narodenia až po smrť.“ Koncom minulého roka sa Bill Taverner, výkonný riaditeľ Centra pre sexuálnu výchovu, ktoré je pobočkou pre sexuálnu výchovu organizácie Planned Parenthood severné, centrálne a južné New Jersey, dostal pod paľbu kritiky za rovnaké tvrdenie a za to, že obhajoval, aby sa deti učili o pornografii.

On však len zopakoval oficiálne stanovisko svojej materskej organizácie, ktorá vo svojej brožúre „Základy vyučovania sexuality“ uviedla, že „Sexualita je ústredným, komplexným a celoživotným aspektom ľudského bytia“ a že „Sexualita je súčasťou života vo všetkých vekových obdobiach a fázach. Sexualitu môžu prežívať bábätká, starší ľudia a všetci medzi nimi.“

VŠETKO JE VHODNÉ

Myšlienku, že žiadny sexuálny akt nie je škodlivý alebo nenormálny, Kinsey intenzívne propagoval, ako sme ukázali v predchádzajúcich častiach tohto seriálu. Táto myšlienka preniká aj do súčasnej sexuálnej výchovy.

Organizácia Planned Parenthood nedávno prezentovala ako súčasť svojich „zdrojov“ pre triedy deviatakov v Kanade balíček kariet, na ktorých bol zobrazený celý rad sexuálne explicitných informácií a aktivít vrátane mnohých, ktoré by väčšina ľudí pravdepodobne považovala za urážlivé – a ak niektorý žiak reagoval s odporom, „učiteľ“ mal deťom povedať: „Veľa ľudí si myslí, že je to naozaj sexi!“ Medzi navrhované aktivity patrila masturbácia, spútavanie počas sexu, bisexualita, sex cez dieru v stene s cudzími ľuďmi a skupinový sex. Na ďalších kartičkách sa hovorilo o požití výkalov a tvrdilo sa, že semeno „chutí dobre“.

Učebné osnovy sexuálnej výchovy „Get Real“ organizácie Planned Parenthood propagujú orálny sex, análny sex a homosexuálne aktivity ako rovnocenné s abstinenciou, pretože nemôžu viesť k tehotenstvu. V roku 2014 sa v rámci tajného vyšetrovania Live Action SEXED: Nebezpečné sexuálne rady Planned Parenthood pre deti odhalilo, že potratová spoločnosť (Planned parenthood) radí deťom, aby navštevovali sexshopy, sledovali porno, skúšali BDSM (otroctvo, nadvláda, sadizmus a masochizmus – zvrátené sexuálne praktiky, pozn. prekladateľa) – a to všetko skrývali pred svojimi rodičmi.

Skupina Advocates for Youth (AFY), ktorá je spriaznená s organizáciou Planned Parenthood, je zodpovedná za programy sexuálnej výchovy vo viac ako 100 školských obvodoch po celých USA, ktoré sa týkajú viac ako 2,5 milióna amerických detí. Ich internetové stránky sexuálnej výchovy založené na animovaných videách AMAZE a AMAZE Jr. propagujú a podporujú sexuálne aktivity všetkého druhu už u štvorročných detí, vrátane sexuálnych aktivít s dospelými, používania pornografie a masturbácie, o ktorej tvrdia, že je normálna a nemožno ju vykonávať príliš často.

Masturbácia sa v sexuálnej výchove skutočne vo veľkej miere propaguje. Štandardy pre sexuálnu výchovu v Európe odporúčajú, aby sa deti učili o masturbácii už od narodenia. Skupina sponzorovaná organizáciou Planned parenthood, ktorá sa zameriava na deti vo veku 12 rokov, nedávno propagovala mesiac máj ako „Národný mesiac masturbácie“ a radila deťom, že masturbácia je normálna a prospešná.

Oddelenie verejného zdravotníctva okresu Ottawa v Michigane bolo nedávno kritizované za propagáciu sexuálnej príručky, ktorá rodičom radila, aby svojim deťom od 9. roku života „utvrdzovali, že masturbácia je prirodzená a zdravá“.

Škola v Britskej Kolumbii dala minulý rok škôlkarom domácu úlohu, v ktorej radila deťom, aby vymysleli „súkromné miesta“ vo svojich domovoch, kde by sa mohli venovať masturbácii. A kalifornské osnovy sexuálnej výchovy odporúčajú učiteľom diskutovať o masturbácii so stredoškolákmi.

„SÚHLAS“

Myšlienka, že deti môžu súhlasiť so sexom, je hlboko zakorenená v Kinseyho tzv. „výskume“, ako to bolo ukázané v tretej časti tohto seriálu. Deti a dospievajúci však nemajú dostatočne vyvinutý mozog, čo je potrebné na objektívne uvažovanie na vysokej úrovni, a preto nie sú biologicky ani právne schopní vyjadriť súhlas so sexom.

To však nebránilo sexuálnym „pedagógom“ propagovať myšlienku, že deti môžu dať súhlas.

Na svojej webovej stránke „Ako Planned parenthood vyučuje sexuálnu výchovu“ táto potratová korporácia uvádza, že „súhlas“ je hlavným cieľom jej programov. Aj už spomínané osnovy sexuálnej výchovy AFY zdôrazňujú súhlas. Animovaná webová stránka sexuálnej výchovy AMAZE spoločnosti AFY priamo nabáda deti k sexu za predpokladu, že „obaja [ľudia] súhlasia a prebieha dobrá komunikácia o ochrane„.

Otvorene sa v nej uvádza, že deti sú schopné dať súhlas, a dokonca sú schopné súhlasiť so sexom s dospelými – vo videu „Porozumenie sexuálnemu súhlasu a zákonu“ sa uvádza, že ak má maloletá osoba sex s dospelým, dospelý môže byť obvinený zo znásilnenia, „aj keď mladšia osoba so sexuálnym kontaktom súhlasila“.

ZÁVER

Podľa životopisca Jonesa, Kinsey „strávil každú svoju bdelú hodinu snahou zmeniť sexuálne zvyky“ v Spojených štátoch amerických a, dá sa povedať, aj na celom svete.[2] Ako prostriedok na dosiahnutie tohto cieľa „vkladal nádeje do sexuálnej výchovy“.3 Pri pozorovaní súčasného stavu sexuálnej výchovy v USA i mimo nej by sa dalo usúdiť, že Kinseyho vízia sa plne realizuje.

A to aj napriek tomu, že Kinseyho výskum možno len ťažko považovať za skutočne vedecký. Replikácia – základný kameň vedeckej metódy – sa v súvislosti s Kinseyho prácou nikdy ani len neskúšala a vzhľadom na zneužívanie detí, ktoré je základom jeho takzvaného „výskumu“, by sme mali pevne dúfať, že sa takáto snaha nikdy neuskutoční.

Celá Kinseyho práca v oblasti sexuálneho správania je v skutočnosti domom postaveným na piesku – v skutočnosti nemá pevné základy a je konštrukčne navrhnutá len s cieľom propagovať oplzlú a dekadentnú agendu. Súdiac podľa súčasného stavu vzdelávania a našej kultúry sa zdá, že jeho program môže veľmi dobre zvíťaziť.

[1] – JAMES H. JONES, ALFRED C. KINSEY: A LIFE, W.W. NORTON & COMPANY, NEW YORK, 1997, P. 619.
[2] – IBID, P. XII (PREFACE).
[3] – IBID, P. 258.