Z III. prorodinného fóra: štáty musia k demografickej zime realizovať prorodinné politiky

16. decembra 2022 sa v hlavnej budove Národnej rady Slovenskej republiky konalo III. Prorodinné fórum s témou Stav a vývoj demografie na Slovensku a v Európe. Záštitu nad podujatím prevzala Anna Záborská, podpresedníčka Výboru NR SR pre zdravotníctvo a Richard Vašečka, predseda Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.

Tešil som sa najmä na informácie o demografickej situácii od profesora Dumonta z Parížskej univerzity Sorbonne ako aj na tému Výchovy k zodpovedným partnerským vzťahom na školách. Zaujímali ma aj témy demografie a rodinnej politiky na Slovensku a mládežníckych organizácií, no pre ďalšie povinnosti som sa ich nemohol zúčastniť.

Z prednášky prof. Dumonta o príčinách demografickej zimy (t.j. situácia, kedy krajiny majú hlboko nedostatočnú pôrodnosť na zachovanie počtu obyvateľstva 2.1 dieťaťa na ženu v plodnom veku):
– revolúcia v plodnosti – antikoncepcia (v niektorých krajinách je dokonca platená štátom, čiže štát zabezpečuje párom možnosť nemať dieťa (!)), ako aj prekážky páru po rozhodnutí prijať dieťa (vrátane navrátenia plodnosti či prispôsobenia počatia pracovnej situácii))
– predĺženie školskej dochádzky a vzdelávania (vysoké školy)
– problémy pri zosúladení karierného a rodinného života (ja by som to preformuloval na problémy nedostatočného prispôsobenia sa pracovného sveta rodinnému životu)
– postoj k ochote uzatvárať manželstvo

K demografickým číslam (nižšie aj pár nelichotivých grafov):
– cca od roku 2012 je v 27 štátoch EU viac úmrtí ako pôrodov
– EU27 má pôrodnosť 1.5, rôzne krajiny ju majú rôznu, avšak ani jedna nedosahuje 2.1; najvyššiu má Rumunsko 1.8, Francúzsko 1.79 (imigrácia), Česká republika 1.71; Slovensko 1.59

Na tento stav musia reagovať štáty prorodinnými politikami. V EU sú slabé a neprispôsobené trendom. EU by namiesto riešenia imigrácie mala pomáhať štátom zdieľať si dobré skúsenosti pri snahe o zvyšovanie pôrodnosti.

Z nižšie uvedeného grafu je evidentné (lokálne nárasty a poklesy), že zmeny v prorodinnej politike vo Francúzsku ovplyvňovali počet narodených detí.

Niečo z ďalších zaujímavých faktov z prezentácií Ladislava Ilčiča (Chorvátsko, program Teen STAR) a Sjoerda van den Berga (Holandsko, program Wonderfully made):
– Ľudia, ktorí spolu žijú už pred svadbou, majú vyššiu pravdepodobnosť rozpadu manželstva
– Polovica sexuálne aktívnych tínedžerov, sa po sexe cítia zle, cítia sa „použití“ alebo sa cítia „vinní“
– Tínedžerky s väčšou emocionálnou úzkosťou mali viac partnerov za rok sexuálnej aktivity a históriu riskantných partnerov
– Chlapci a dievčatá, ktorí majú sexuálnu skúsenosť, viac fajčia, častejšie sa opíjajú, viac experimentujú s marihuanou, viac sa zapájajú do bitiek a majú v škole horšie známky
– Tínedžeri, ktorí sú vystavení väčšiemu množstvu sexuálneho obsahu v médiách a ktorí vnímajú z médií väčšiu podporu sexuálneho správania sa tínedžerov, hovoria, že majú silnejšiu tendenciu mať pohlavný styk a väčšie množstvo sexuálnej aktivity
– najdôležitejšie zdroje informácií pre mladých sú: 1. médiá (ktorých základnou motiváciou je ZISK), 2. rovestníci (trend je robiť to, čo robia priatelia), 3. až následne rodičia, škola, náboženské komunity
– rodičia často nevedia ako a čo deťom hovoriť o háklivých témach
– láska chce vytrvať, chce dávať a prijímať, prináša vernosť, pocit bezpečia a pokoja, menej problémov so sexuálne prenosnými chorobami, sebakontrola, schopnosť byť pripravený na obetu
– v Chorvátsku chcela liberálna lobby nanútiť svoju sexuálnu výchovu všetkým deťom; Teen STAR program čelil útokom, aj z médií,, LGBT podali žalobu, v ktorej písali aj: „pozitívne rozprávanie o manželstve je diskrimináciou homosexuálnych a nezosobášených párov“; s programom GROZD (Hlas rodičov pre deti) vyhrali súťaž o najlepší program (program mal podporu katolíckej cirkvi, moslimskej komunity, srbskej pravoslávnej cirkvi, reformovanej kresťanskej cirkvi); LGBT a feministické neziskové organizácie napísali v otvorenom liste ministerstvu: „Sme rozhodne proti tomu, aby sa samotní rodičia, vedení ideológiou tohto problému, rozhodovali medzi konkurenčnými programami.“ pričom chorvátska ústava zaručuje rodičom právo rozhodovať o jeho výchove; ombudsman povedal „Hodnoty ako láska, abstinencia a vernosť nie sú vedecky podložené.“
– morálny relativizmus je popieranie všetkých hodnôt alebo dokonca bojovanie proti nim; najlepším priestorom na šírenie morálneho relativizmu je SEXUALITA
– výchova o sexualite je dôležitá, je prepojená s ďalšími aspektmi vzdelávania; kresťanská výchova nikdy nebude prebiehať bez oponentov; rodičia musia rozhodovať o výchove svojich detí v tejto oblasti
– Wonderfully made je program rozšírený do viacerých krajín sveta, sústreďuje sa na ciele: 1. sebapoznanie (študenti si vážia sami seba, aj ako vzťahovú a sexuálnu bytosť, zakladajúc si na hodnote dôstojnosti a údivu k Stvoriteľovi) 2. pretrvávajúce vzťahy (študenti rozpoznávajú, vážia si a budujú udržateľné/pretrvávajúce vzťahy s rozličným stupňom intímnosti, založené na hodnotách lásky a vernosti) 3. sociálne normy (študenti vedia pochopiť rozličné spoločenské normy vo vzťahu k vzťahom a sexualite a vedia nastaviť a vyjadriť svoje vlastné hranice, založené na hodnotách rešpektu a zodpovednosti) 4. ochraňujúce správanie (študenti sú vedení, aby rozpoznali podozrivé a ubližujúce situácie a vedeli požiadať o pomoc, ak je to potrebné; je to založené na hodnotách sebakontroly a ochranného správania (odolnosť))

 

Ladislav Ilčič odprezentoval aj niekoľko závažných antirodinných vizuálov (neboli to jeho vlastné materiály, chcel poukázať na zvrátenosť niektorých ideológií)(ospravedlňujem sa za zhoršenú kvalitu fotografie)
Prvý: Ten najväčší dar lásky, ktorý môžete dať svojmu dieťaťu, je nemať ďalšie dieťa.
Druhý: Harry a Megan dostali ekologické ocenenie za rozhodnutie mať len dve deti.
Tretí: plagát v Chorvátsku zobrazujúci rodinu pri stole a s krížom. Nadpis hovorí: Nechutné, ale tolerujem to.

 

[Vďaka Vašej podpore budeme môcť prinášať viac informácií zo sveta ochrany života. Ďakujeme za jej zváženie.]