[LiveAction.org] Povedie zvrat rozhodnutia Roe vs. Wade k väčšiemu počtu úmrtí súvisiacich s tehotenstvom? Štatistiky hovoria, že nie.

Výskumník podporujúci potraty tvrdí, že zákaz potratov bude mať za následok smrť väčšieho počtu tehotných žien a predpovedá, že ak bude zvrátené rozhodnutie Roe vs. Wade spred 50 rokov, [článok vyšiel na LiveAction.org pred publikovaním rozhodnutia súdu, kt. zrušil nemožnosť obmedziť potraty v jednotlivých štátoch] úmrtia súvisiace s tehotenstvom sa zvýšia o 21 %. Ak by to bola pravda,

v (1) krajinách s legálnym potratom by bola nižšia miera úmrtí súvisiacich s tehotenstvom (MMR) ako v krajinách bez legálneho potratu, a

(2) legalizácia potratov by spôsobila, že úmrtnosť by klesla, pričom ich zákaz by spôsobil jej zvýšenie.

Avšak, toto sa v dátach neukazuje.

 

Angela Lanfranchi a kol. urobila analýzu MMR krajín pred a po legalizácii potratov. Zistili, že:

 • v mnohých krajinách je spojenie medzi legálnym potratom a zníženou úmrtnosťou matiek opakom toho, čo tvrdia zástancoviapotratov.
 • krajiny, ktoré legalizovali potraty, ako je Južná Afrika, India, Nepál, Kambodža a Guyana, nezaznamenali predpovedané prínosy pre zdravie matiek. Naproti tomu viaceré krajiny, ktoré zakazujú umelé potraty, ako napríklad Čile, Salvádor, Nikaragua, Egypt, Bangladéš, Afganistan, Indonézia, Mexiko a Uganda, zaznamenali výrazné zníženie úmrtnosti matiek. [2]

 

KRAJINY, KTORÉ LEGALIZALIZOVALI POTRATY A ZAZNAMENALI ZHORŠENIE ÚMRTNOSTI SÚVISIACEJ S MATERSTVOM (MMR)

Spojené štáty americké: V rokoch 1971 a 1972, pred uzákonením potratov Najvyšším súdom USA (prípad Roe vs. Wade), bola MMR v USA 18,8 na 100 000 živonarodených detí [1]. Odvtedy MMR stúpala, nie klesala. V roku 2020 bola MMR 23.8. Úmrtnosť bola v USA bez legálneho potratu nižšia ako počas legalizovaného potratu. Dnes je vyšší počet úmrtí súvisiacich s tehotenstvom ako pred legalizácou potratov. Hoci legalizácia potratov môže, ale nemusí byť príčinou stúpajúceho MMR (úmrtia v súvislosti s potratom zahrnuté v tomto čísle), jednoznačne neprispela k jeho zníženiu.

Guyana, rozvojová krajina, mala úmrtnosť matiek 216 v čase, keď boli potraty nezákonné. Potrat tam bol legalizovaný v roku 1995. Do roku 2015 sa MMR v Guyane zvýšilo na 229 na 100 000 [3]. V Guyane sa MMR zvýšilo po legalizácii potratov.

Južná Afrika: Do roku 1996 bol potrat v Južnej Afrike legálny iba v prípadoch znásilnenia, incestu, abnormality dieťaťa alebo zdravotného rizika pre matku. Potom Južná Afrika prijala jeden z najvoľnejších potratových zákonov na svete. Krátko nato MMR, ktoré desaťročia dovtedy klesalo, začalo stúpať. Veľká štúdia MMR na Kapskom polostrove, ktorá sledovala MMR od roku 1953 do roku 2003, zistila, že od konca 90. rokov 20. storočia „výrazne“ stúpol [5].

V skutočnosti, podľa Lanfranchi a kol., „V roku 1990 bola úmrtnosť matiek 108 na 100 000 živonarodených detí, ale do roku 2015 stúpla na 138 – nárast o takmer 30 %.[6] V roku 2019 MMR kleslo na 113 – stále je to však viac ako pred legalizáciou potratov.

KRAJINY, KTORÉ ZAKÁZALI POTRATY A ZAZNAMENALI ZNIŽOVANIE POČTU ÚMRTÍ

Čile: Od roku 1931 do roku 1988 bol potrat v Čile legálny len na záchranu života matky. V roku 1989 bol zakázaný vo všetkých prípadoch. Ak by bol na záchranu životov matiek potrebný potrat, MMR by stúplo. To sa ale nestalo. V roku 1980, keď bol umelý potrat legálny len pri záchrane života matky, bolo MMR v Čile 70. Do roku 2008 (keď bol potrat vo všetkých prípadoch zakázaný) počet MMR klesol len na 21 [9]. Čile odvtedy mierne uvoľnilo svoj potratový zákon, ktorý umožňuje umelý potrat v prípadoch znásilnenia a anomálie dieťaťa. Jeho MMR v posledných dvoch desaťročiach neustále klesá, ale pokles začal, keď bol v Čile potrat zakázaný vo všetkých prípadoch.

Salvádor zakázal potraty v roku 1998. Pred rokom 1998 mal MMR 155 na 100 000 živonarodených detí [10]. Dnes je jeho MMR 46 – menej ako tretina v porovnaní s dobou, kedy tam boli potraty legálne.

Nikaragua zakázala potraty v roku 2006. V roku 2005 bolo jej MMR 190 [11]. V roku 2017 bolo 98.

Poľsko zakázalo umelé potraty takmer vo všetkých prípadoch v roku 1989. Odvtedy sa počet MMR znížil zo 17 na 2.

KRAJINY S LEGÁLNYM POTRATOM VS. KRAJINY BEZ LEGÁLNYCH POTRATOV

Mnohé chudobné rozvojové krajiny s nekvalitnou lekárskou infraštruktúrou majú vyššiu úmrtnosť zo všetkých zdravotných príčin. Musíme preto porovnávať krajiny s porovnateľnou úrovňou bohatstva a rozvoja.

Čile, kde sú potraty zakázané s výnimkou znásilnenia alebo anomálie nenarodeného dieťaťa, má oveľa nižšiu MMR ako USA, pričom vo väčšine štátov USA sú potraty dostupné na požiadanie.

Írsko pred legalizáciou potratov v roku 2018 malo MMR 5, oveľa nižšie ako USA a nižšie ako Spojené kráľovstvo v tom čase (7) s legálnym potratom. Od roku 2013 do roku 2015 malo Írsko MMR 6,5 a Spojené kráľovstvo 8,76 [11].

Malta, kde je potrat vo všetkých prípadoch nezákonný a operácia mimomaternicového tehotenstva je povoľované od prípadu k prípadu, mala v roku 2017 MMR 6. V Poľsku je MMR 2. Obe krajiny majú nižšiu úmrtnosť matiek ako USA a Spojené kráľovstvo, ktoré majú legálny potrat.

Maďarsko má MMR 12 (trikrát vyššie ako Poľsko a dvakrát vyššie ako Malta). Ukrajina mala v roku 2017 MMR 19. Ruská federáciaMMR 11,2. Potrat je v týchto krajinách legálny a bežný.

Mexiko umožňuje svojim jednotlivým štátom, aby mali svoje vlastné potratové zákony. Štúdia v British Medical Journal zistila, že štáty s prísnejšími zákonmi mali MMR približne o 25 % nižšie ako štáty s voľnejšími zákonmi [13].

Angela Lanfranchi a kol. špekulovali o tom, prečo krajiny, ktoré zakazujú potraty, majú často nižšie MMR ako porovnateľné krajiny, ktoré to umožňujú: Zsa, že krajiny, ktoré nepovoľujú umelé potraty, oveľa pravdepodobnejšie vyvinú trvalé úsilie na zlepšenie kvality starostlivosti o tehotné matky.

Ponúkajú lepšiu pohotovostnú pôrodnícku starostlivosť, prepravu na pohotovostnú pôrodnícku starostlivosť, pôrod vyškolenými pôrodnými asistentkami, vzdelávanie pre ženy a lepšiu postnatálnu starostlivosť pre matky a dojčatá… Stručne povedané, krajiny, ktoré neumožňujú umelé potraty na požiadanie, majú oveľa lepšie výsledky v podpore zdravia matiek a dojčiat v porovnaní s krajinami, ktoré ich umožňujú [14].

Bez ohľadu na dôvody je jasné, že legalizácia potratov nevedie k lepším zdravotným výsledkom pre tehotné matky a zákaz potratov nezvyšuje úmrtnosť matiek.

[článok publikovaný so súhlasom LiveAction.org]

 

 1. Thomas W Hilgers, MD The Fake and Deceptive Science Behind Roe v. Wade (New York: Beaufort Books, 2020) 30-31, from National Health Center for Health Statistics, 2004 Death Report, as reported in The Associated Press
 2. Angela Lanfranchi, Ian Gentles, and Elizabeth Ring-Cassidy Complications: Abortion’s Impact on Women, Second Ed.: Revised and Updated (Toronto, Canada: The deVeber Institute for Bioethics and Social Research, 2018) 19
 3. Ibid., 21-22
 4. SR Fawcus, HA van Coeverden de Groot, S Isaacs “A Fifty-Year Audit of Maternal Mortality in the Peninsula Maternal and Neonatal Service, Cape Town (1953 – 2002)” BJOG September 2005 112 (9): 1257 – 63, p. 1260
 5. Angela Lanfranchi et al., Complications…, 33, cites Maternal Mortality Estimation Inter-– Agency Group Trends in Maternal Mortality: 1990 to 2010 (2012) 44
 6. M Chopra, E Daviaud, R Pattinson, S Fonn, JE Lawn “Saving the Lives of South Africa’s Mothers, Babies, and Children: Can the Health System Deliver?” The Lancet August 2009; 374 (9692): 835 – 46
 7. Angela Lanfranchi et al., Complications…, 33
 8. R Leiva “Illegal Abortion and Safety: The Case of El Salvador” Canadian Medical Association Journal February 3, 2009
 9. MC Hogan, KJ Foreman, M Naghavi, SY Ahn, M Wang, SM Makela, AD Lopez, R Lozano, CJL Murray “Maternal Mortality for 181 Countries 1980 – 2008: A Systematic Analysis of Progress toward Millennium Development Goal 5” The Lancet April 2010; 375 (9726): 1609 – 162
 10. Angela Lanfranchi, Complications…, 24; World Health Organization, Global Health Observatory (GHO), Country Views data 2017
 11. Angela Lanfranchi, Complications…, 43
 12. Maternal Mortality in 1990 – 2015 WHO, UNICEF, UNFPA, World Bank Group, and United Nations Population Division Maternal Mortality Estimation Inter-Agency Group: Nicaragua
 13. MDE (Maternal Death Enquiry): Confidential Maternal Death Enquiry in Ireland. Report for 2013 – 2015. December 2017, p. 18
 14. Elard Koch, Monique Chireau, Fernando Pliego, Joseph Stanford, Sebastian Haddad, Byron Calhoun, Paula Aracena, Miguel Bravo, Sebastian Gatica, John Thorp “Abortion Legislation, Maternal Health Care, Fertility, Female Literacy, Sanitation, Violence against Women and Maternal Deaths: A Natural Experiment in 32 Mexican States” BMJ Open 2015
 15. Angela Lanfranchi et al., Complications…, 6

 

[foto: Lazaro Rodriguez Jr, pexels.com]