FAFCE: Rodina je kľúčom postpandemickej obnovy

Uznesenie správnej rady Federácie katolíckych rodinných asociácií v Európe (FAFCE)

Rodina je kľúčom postpandemickej obnovy
(online zasadnutie správnej rady, 10. novembra 2020)

Budúcnosť je možná iba s deťmi, a postpandemická obnova bude možná iba s rodinou. Federácia katolíckych rodinných asociácií v Európe vyzýva všetky členské štáty Európskej únie, aby urýchlene do plánu obnovy EÚ zahrnuli demografické a rodinné politiky s cieľom zabezpečiť udržateľnú budúcnosť Európy po pandémii.

Berúc do úvahy, že rodiny boli v prvej línii boja s pandémiou a preukázali svoju rozhodujúcu funkciu základnej bunky spoločnosti;

Berúc do úvahy obrovské množstvo neplatenej práce vykonanej rodinami v časoch pandémie;

Berúc do úvahy, že rodiny trpia väčšími hospodárskymi ťažkosťami a pri zabezpečovaní svojej úlohy čelia mnohým prekážkam;

Pripomínajúc uznesenie správnej rady FAFCE k demografickej zime v Európe“ (Viedeň 13. apríla 2018), v ktorej žiada „brať do úvahy, že skutočná rodinná politika nie je len vecou sociálnej podpory, ale predstavuje výhľadovú politiku spoločného dobra pre starnúcu spoločnosť“;

Pripomínajúc uznesenie správnej rady s názvom Obnovenie Európy začínajúc od rodiny“ (Malta, 15. mája 2019), v ktorom rada pozýva všetky európske rodiny, aby „boli hlavnými predstaviteľmi inovatívnych rodinných politík, považujúc rodinu za tvorivé centrum, ktoré dáva život všetkým odvetviam spoločnosti, vo vzťahu k vzdelaniu, ekonomike a zamestnanosti“;

Pripomínajúc uznesenie svojej správnej rady s názvomVýzva na uzavretie európskeho paktu pôrodnosti“ (Brusel, 9. októbra 2019), v ktorom vyzýva vlády „na zlepšenie svojich rodinných a demografických politík, ktoré musia byť považova za sociálne a hospodárske investície do budúcnosti Európy“;

Pripomínajúc uznesenie rady s názvom „Rodiny sú v prvej línii boja s pandémiou“ (online zasadanie rady, 6. mája 2020), v ktorom vyzýva všetkých európskych rozhodujúcich predstaviteľov, aby „efektívne investovali do rodiny a jej ľudského a sociálneho kapitálu, aby sa dostala z krízy a vytvorila nový východiskový bod pre Európu“;

Pripomínajúc správu Európskej komisie “Dopad demografickej zmeny v Európe(17. júna 2020), ktorá uznáva, že „v posledných týždňoch a mesiacoch bola tvrdo a často bolestne odhalená súvislosť medzi demografickým zložením spoločnosti a dopadom [krízy] a možnosťou obnovy“ a že potreba medzigeneračnej solidarity je jednou z hnacích síl oživenia Európy“.

Pripomínajúc svoj Otvorený list členom Európskej rady s názvom „Trvalo udržateľný rozvoj možný iba prostredníctvom demografických a rodinných politík“ (30. júla 2020), v ktorom žiada „o pragmatizmus tých, ktorí vedia, že naša Európa dnes potrebuje budúce generácie viac ako kedykoľvek predtým; a to konkrétne znamená demografické politiky“.

 

Rada FAFCE vyzýva EÚ a všetky členské štáty EÚ, aby rešpektujúc zásadu subsidiarity postavili demografickú a rodinnú politiku do centra Plánu obnovy Európskej únie, ktorý bude:

  • poskytovať podporu rodinám s deťmi ako najvyššiu prioritu pri implementácii programu „EÚ novej generácie”: núdzové politiky majú zásadný význam v prevencii ochudobňovania rodín a pri spravodlivom uznaní ich oddanosti počas pandémie.
  • prijať novú paradigmu, ktorá rodinu a rodinné združenia urobí stredobodom dlhodobých politík v Európe: rodinné politiky by nemali byť považova za náklady, ale za investíciu do formovania ľudského kapitálu pre budúcnosť Európy;
  • pridať demografiu kdvojpilierove zmenezaloženej na zelenej a digitálnej premene a podporiť premenu založenú na troch pilieroch pre udržateľnú Európu: žiadny udržateľný rozvoj nie je možný bez toho, aby ho podporovala ďalšia generácia, konkrétne deti;
  • implementovať naliehavé prorodinné politiky zamerané na zvrátenie demografických trendov pôrodnosti, kedy rodiny čelia neistotám a finančným ťažkostiam. Je potrebné zaviesť daňové stimuly na podporu tehotných žien a rodín s deťmi. Podpora musí byť taká, aby sa potrat stal nemysliteľným.
  • uznávať a podporovať rodinné združenia, ktoré vytvárajú efektívne aktivity solidarity, vo vzdelávaní a odbornej príprave: zlepšujú a stabilizujú medziľudské vzťahy v pároch, rodinách a pre každého človeka. Tieto siete interpretujú a zastupujú rodiny a na základe skutočných potrieb môžu poskytnúť inovatívne a konkrétne komunitné riešenia demografických výziev;
  • podporovať medzigeneračnú solidaritu: všetky generácie sú vzájomne závislé a starajú sa o seba navzájom. Z tohto hľadiska by mala byť podporova domáca zdravotná starostlivosť aj paliatívna starostlivosť. Starší ľudia sú pokladom pre naše komunity a ich múdrosť by mala byť uznáva a cenená, deti by mali byť chránené a sprevádzané vyrastajúc v bezpečnom prostredí a rodičia by mali byť podporovaní v ich zodpovednosti za starostlivosť.