[článok] Alkoholizmus, rodina, závislosť, spoluzávislosť…

Veľmi podnetný rozhovor s J. Brenkusom o alkoholizme – Prečo je Slovensko na popredných priečkach v spotrebe alkoholu na hlavu? Má budúcnosť vzťah s partnerom, v ktorého pôvodnej rodine sa vyskytla závislosť? Prečo sa rodina alkoholika môže stať spoluzávislá? Aj na tieto otázky sme hľadali odpovede s Jozefom Brenkusom z neziskovej organizácie Život bez závislosti.

K tejto činnosti ho priviedla práca s mládežou, problémy vo vlastnej rodine, ale aj aktívna práca so závislými a ľuďmi žijúcimi v závislom prostredí. Dnes sa usiluje prerušiť cyklus závislosti v rodinách a venuje sa prevencii a akreditovanému vzdelávaniu.

Čo má robiť dievča alebo chlapec, ktorý chodí s dospelým dieťaťom alkoholika? Má z takéhoto vzťahu radšej vycúvať?

Život v závislej rodine človeka poznačí, ale to neznamená, že ho diskvalifikuje pre život, pre manželstvo. A kto z nás sa cíti natoľko dokonalý, že by nepotreboval zaoberať sa rozvojom silných stránok či riešením tých slabých? Dospelé dieťa alkoholika potrebuje byť ochotné vidieť svoj stav a riešiť ho. Ak to odmieta, je potrebné úprimne a otvorene o tom hovoriť a v prípade neochoty riešiť dôsledky vyrastania v rodine alkoholika takýto vzťah aj ukončiť. Radšej rozchod, ako rozvod.

Treba myslieť na to, že raz na tom môžu byť účastné aj ich deti, ktoré budú vyrastať v nepriaznivom prostredí. Počas chodenia partner vidí, ako sa správa dospelé dieťa alkoholika. Vidí, že partner si v domácom prostredí neosvojil zručnosť komunikovať, hľadať riešenia, vnímať konštruktívne kompromisy.

Ak viem, že môj chlapec vyrastal v takomto prostredí a opakovane sa u neho prejavujú rušivé veci, je dobré siahnuť aj po knihe Dospelé deti alkoholikov a navrhnúť spoločné čítanie tejto knihy. Ak partner vidí ochotu identifikovať problém, hľadať riešenia a ochotu vyhľadať odbornú pomoc, tak vie, že našiel vzácneho človeka.

Keď prekoná svoje problémy dospelého dieťaťa alkoholika, stane sa veľmi obohacujúcim partnerom. Do takéhoto vzťahu môže ísť človek iba s vedomím, že jeho priateľ/priateľka rieši dôsledky svojho detstva a obaja naozaj riešia veci vo vzťahu. Inak je rozumnejšie zo vzťahu odísť.

Venujete sa prevencii detí na školách. Dostanete sa tam aj bližšie k deťom? Zdôveria sa vám? Čím žijú?… (viac v rozhovore na nm.sk)

https://nm.sk/8967/zavislost-je-choroba-celej-rodiny/