Pro-rodinné organizácie vítajú výhodné mladomanželské pôžičky, ktoré od 1. júla pomôžu mladým rodinám skôr sa osamostatniť

Bratislava 4.7.2019 Pro-rodinné organizácie vítajú ďalšie zrealizované opatrenie na podporu rodín – výhodné mladomanželské pôžičky, ktoré od 1. júla pomôžu mladým rodinám skôr sa osamostatniť

V máji 2018 vyzvalo 12 pro-rodinných organizácií predstaviteľov vlády a vládnych strán k realizácii rodinnej politiky, ktorá pomáha rodinám a pomôže zmierniť kritickú demografickú situáciu SR. Následne v januári 2019 viac ako 50 organizácií v liste pre premiéra Pellegriniho ponúklo vláde pomocnú ruku pri riešení demografického problému. Žiadosťou o stretnutie reagovali na premiérove slová, ktorý sa vo svojom novoročnom príhovore ako prvej z dlhodobých výziev našej krajiny dotkol práve demografie.

„Sme radi, že sa postupom času vo vládnych stranách našla vôľa a boli de facto prijaté tri zo štyroch nami navrhovaných praktických pro-rodinných opatrení. Zvýšil sa daňový bonus pre rodičov detí, zatiaľ len do 6 rokov dieťaťa; bolo ohlásené zvýšenie rodičovského príspevku a od 1. júla sa zavádza pomoc mladým rodinám pri riešení bývania,“ povedal Tomáš Kováčik, predseda Asociácie za život a rodinu.

„V minulosti sme sa stretli so štátnym tajomníkom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR p. Švejnom. Hovorili sme najmä o zavedení tzv. nultého dôchodkového piliera, v ktorom by časť odvodov pracujúcich detí zvyšovala dôchodok ich rodičov-penzistov ako poďakovanie za ich celoživotnú obetu a starostlivosť. Sme v živej komunikácii aj so štátnym tajomníkom p. Branislavom Ondrušom, s ktorým hovoríme o ďalších opatreniach na podporu rodiny a zvyšovania pôrodnosti,“ dodal Stanislav Trnovec z Klubu mnohodetných rodín.

„Častým dôvodom, prečo mladé rodiny odkladajú založenie rodiny a prijatie detí, je vysoká zadĺženosť. Pri vysokých mesačných splátkach úveru na bývanie je výpadok príjmu jedného z rodičov problém. Možnosť čerpať výhodnú pôžičku a zvlášť odpustenie časti dlhu pri narodení dieťaťa považujeme za veľmi správny krok predkladateľov zákona zo strany Most-Híd ako aj ostatných poslancov, ktorí hlasovali za jeho realizáciu. Od 1. júla 2019 tak môžu mladé rodiny využiť výhodné úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania,“ povedal Patrik Daniška z Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku.

Predkladatelia sa inšpirovali podobnou podporou mladých rodín z Českej republiky, pričom niektoré parametre vylepšili. Pôžičky sú od 1. júla 2019 poskytované cez Štátny fond rozvoja bývania a sú dostupné pre mladomanželov do 35 rokov, ktorí uzatvorili manželstvo maximálne 12 mesiacov pred podaním žiadosti. Prvých 15000 eur je možné čerpať so zvýhodneným úrokom 1% počas celej doby splácania úveru 15 rokov, a to tak na kúpu, ako aj na rekonštrukciu bývania. Pri narodení detí im dokonca časť istiny bude odpustená.

„Sme radi, že štát oceňuje záväzok, ktorý manželia na seba preberajú verejným uzavretím manželského zväzku a že oceňuje prijatie detí do rodiny. V novom systéme podpory bývania mladých rodín považujeme za veľkú pomoc, ako aj symbolické ocenenie prijatia detí, zníženie sumy istiny o 2000 eur pri narodení dieťaťa. Privítali by sme, aby tento limit nebol stanovený len na prvé tri deti, nakoľko väčšie zodpovedné rodiny sú budúcnosťou tejto krajiny. Zároveň vítame zvýšenie príspevku pre osoby, ktoré opatrujú svojich rodinných príslušníkov,“ dodal Trnovec.

Pro-rodinní aktivisti oceňujú aj zavedenie príspevku na nákup školských potrieb pre prváčikov. „Všetci vieme, že rodiny s deťmi platia vysoké dane a odvody. Náklady pri nástupe dieťaťa do školy nie sú malé a pre niektoré rodiny predstavujú značnú finančnú záťaž. Preto vítame príspevok na nákup školských potrieb prváčikov, vďaka ktorému sa aspoň časť peňazí, ktoré rodiny odvádzajú štátu, vráti späť rodinám,“ dodal Daniška.

„Oceňujeme, že vládne strany sú otvorené návrhom pro-rodinných organizácií. Dúfame, že zodpovední predstavitelia štátu budú aj v budúcnosti prihliadať na demografickú krízu a potrebu podpory rodín – nielen materiálnu, ale aj hodnotovú a inštitucionálnu a že budú v tejto oblasti proaktívni,“ uzavrel Kováčik.