TS: Pro-rodinné organizácie vítajú avizované zvýšenie rodičovského príspevku

Bratislava 9.5.2019 Pro-rodinné organizácie vítajú avizované zvýšenie rodičovského príspevku namiesto predĺženia materskej. Predčasný nástup matky do práce a odloženie dieťaťa do jaslí je zlým riešením pre dieťa. Demografická situácia je obrovským problémom Slovenska do budúcnosti, nielen ekonomickým.

Koncom novembra 2018 zástupcovia piatich pro-rodinných organizácií zaslali list predsedovi strany SMER-SD Robertovi Ficovi. Reagovali tak na ním avizované rozhodovanie sa tejto strany o forme, ako u chcú podporiť rodiny, konkrétne či zvýšiť rodičovský príspevok alebo predĺžiť poberanie materského. Organizácie v liste žiadali predsedu koaličnej strany o stretnutie, na ktorom mu chceli predložiť dôvody, pre ktoré je pre deti a rodiny lepšie zvýšenie rodičovského príspevku namiesto predĺženia poberania materského. Vítajú, že strana SMER-SD ich návrh vypočula.

„Zmiernenie prepadu príjmu pri prechode z materskej na rodičovskú dovolenku považujeme za jednu z hlavných výziev rodinnej politiky. Preto sa zastávame zvýšenia príjmu rodín počas rodičovskej dovolenky. Takéto navýšenie príjmu by podľa nášho názoru malo zohľadňovať predchádzajúci príjem, aby paušálne zvýšenie podpory nepôsobilo demotivačne a neodrádzalo časť ľudí zabezpečovať si obživu prácou,“ povedal Patrik Daniška z Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku.

„Čím väčší je prepad príjmu pri prechode z materskej na rodičovskú dovolenku, a čím neskôr nastane, tým viac rodín bude zvažovať predčasný nástup matky do práce a odloženie dieťaťa do jaslí. To nie je dobré riešenie pre dieťa, ktoré počas prvých troch rokov matku intenzívne potrebuje,“ dodal Stanislav Trnovec z Klubu mnohodetných rodín.

„Ako pro-rodinné organizácie, ktoré dlhodobo upozorňujú na potrebu realizácie rodinnej a pro-demografickej politiky, vítame, že predseda strany SMER-SD nedávno avizoval rozhodnutie zvýšiť rodičovský príspevok namiesto predlžovania materskej. Je to správne rozhodnutie z pohľadu najlepšieho záujmu dieťaťa, ktorým je osobná starostlivosť mamy aspoň do veku troch rokov. Potešilo nás aj to, že R. Fico v súlade s našim odporúčaním oznámil, že bude výrazný rozdiel medzi rodičovskými príspevkami matiek podľa toho, či pred nástupom na rodičovskú „dovolenku“ pracovali alebo nie. Rodinná politika samozrejme nemá motivovať ľudí, aby sa živili rodením detí, ale má im pomôcť prijať deti, pre ktoré sa zodpovedne rozhodli. Privítali by sme, aby nárok na zvýšený rodičovský príspevok mali aj matky, ktoré sa sústavne pripravujú na zamestnanie, teda študentky,“ povedal Tomáš Kováčik z Asociácie za život a rodinu.

„Vítame aj avizované zavádzanie 10-dňovej otcovskej dovolenky pri narodení dieťaťa ako jeden z moderných prvkov sociálneho piliera Európskej únie. Pozitívnou správou je aj oznámené rozlišovanie medzi otcami podľa toho, o koľko detí sa doma musia postarať počas pobytu ich mamy v pôrodnici. Vnímame to ako príležitosť na budovanie lepších vzťahov otcov so svojimi deťmi a ako pomoc pri prijatí detí do rodiny,“ povedal Trnovec.

„Nakoľko demografia je kľúčový problém budúcnosti Slovenska, jeho ekonomiky a trvalej udržateľnosti verejných politík a financií[1], dlhodobo apelujeme na realizáciu rodinnej a pro-demografickej politiky. Máme pripravené a ponúkame aj ďalšie návrhy ministrom a politikom, ako napríklad zvýšenie daňového bonusu pre všetky nezaopatrené deti, zníženie daňovo-odvodového zaťaženia rodín, pomoc mladým rodinám pri zabezpečení bývania, pravidelné pro-rodinné kampane a ďalšie,“ uzavrel Pavel Chvojka z CitizenGO Slovensko.

[1] Demografické údaje ukazujú vymieranie Slovenska. Správa OSN z r. 2015 konštatuje, že Slovensko bude mať ku koncu storočia (rok 2100) len 3,7 milióna obyvateľov (zahŕňajúc aj imigrantov) a priemerný vek obyvateľstva bude 50 rokov. Veľmi negatívnou je aj správa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť z roku 2015 (www.rozpoctovarada.sk, 2015, ktorá hovorí: „…ak sa neprijmú nové opatrenia, do 15 rokov môže čeliť Slovensko otázke bankrotu. Demografický výhľad na Slovensku je taký zlý, že keď sa pri dnešnom nastavení politík neprijmú žiadne nové opatrenia, verejné financie nezachráni ani priaznivý vietor do plachiet ekonomiky.“ „Dnešné nastavenie politík je také, že súčasná generácia dostáva veľký benefit na úkor budúcich generácií.“