Záznam a zostrih z diskusie s M. Demeterovou

Tieto diskusie organizujeme preto, aby sme sa ako mladší proliferi dačo podučili od skúsenejších.

Mária Demeterová je absolventkou prírodovedeckej fakulty UK a filozofickej fakulty UK, odbor žurnalistika. Má viac ako 25-ročné skúsenosti v oblasti oblasti vzdelávania, mládeže, športu, rodinnej problematiky, sociálnej oblasti a bývania, seniorov a zdravotne postihnutých občanov, medziregionálnej spolupráce, ale aj knižnej kultúry a tvorby učebníc.

V rokoch 2002 – 2006 bola poslankyňou Národnej rady Slovenskej republiky, bola členkou Výboru pre sociálne veci a bývanie a Výboru pre európske záležitosti. V komunálnej politike pôsobila viac ako 14 rokov, po zmenách v roku 1989 v Bratislave IV – v Karlovej Vsi ako aj v mestskom zastupiteľstve Bratislavy. Bola tiež poslankyňou Bratislavského samosprávneho kraja. 4 roky bola námestníčkou primátora Bratislavy s gesciou kultúra, sociálne veci, mládež, šport, regionálna spolupráca a cestovný ruch. 

Hlavný dôraz komunálnej politickej práce kládla na vzdelávanie, ženu a rodinu, bytovú politiku – sociálnu oblasť. Prednášala na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety predmety Sociálna práca s rodinou a Sociálna práca vo verejnej správe.

Má 3 deti a 9 vnúčat, má rada komornú hudbu a zborový spev, ľahkú atletiku, lyžovanie, stolný tenis, históriu miest a včelárstvo. V posledných rokoch sa venuje projektu Fóra života s názvom ZACHRÁŇME ŽIVOTY, ktorý pomáha matkám s deťmi v núdzi a pomáha im rozhodnúť sa pre život dieťaťa.

Skrátený výstrih o projekte Zachráňme životy TU, celé video nižšie.

https://www.facebook.com/zazivotarodinu.sk/videos/231692331116370/