Poďakovanie odovzdané sponzorke našej súťaže A.Záborskej

Za sponzorovanie našej súťaže ‚Rodina a základné ľudské právo na život 2018‘ Tomáš Kováčik, predseda Asociácie za život a rodinu na osobnom stretnutí veľmi pekne poďakoval Anna Zaborska. Odovzdal jej dielo žiačky, ktorá získala cenu pani europoslankyne. Názov diela je ‚Mama je stred vesmíru‘ a pani europoslankyňa z neho mala veľkú radosť.