TS: Podporujeme ohlásené pro-rodinné opatrenia vrátane zvýšenia daňového bonusu a zvyšovania rodičovského príspevku

Mimovládky podporujú vládou avizované pro-rodinné opatrenia – pravidelné zvyšovanie rodičovského príspevku aj zvýšenie daňového bonusu, ktorý žiadali valorizovať v máji vo svojej výzve vláde. Privítali by zvýšenie daňového bonusu aj na deti po 6. roku veku ako aj ďalšie pro-rodinné kroky vlády.

 
V máji 12 mimovládok adresovalo Vláde SR výzvu na neodkladné realizovanie pro-rodinných opatrení v rámci „sociálnych balíčkov“ – www.zazivotarodinu.sk/vyzva-vlade/. Poukazovali na veľmi zlý demografický vývoj* ako aj na túžbu rodín mať viac detí, od čoho ich však vzďaľuje strach z finančnej situácie v budúcnosti i hodnotové zmeny. Demografická kríza bude mať mnohé závažné ekonomické i spoločenské dopady. Na požiadavku mimovládok o stretnutie s predstaviteľmi vládnych strán sa im podarilo stretnúť so štátnymi tajomníkmi Branislavom Ondrušom i Ivanom Švejnom. Stretli sa tiež s predsedníčkou Výboru NR SR pre sociálne veci Alenou Bašistovou.
 
„Sme veľmi radi, že sa konečne aj z vlády ozývajú hlasy na riešenie demografickej krízy a na pomoc rodinám. Sme radi, že si závažnosť zlej demografickej situácie uvedomuje aj premiér Peter Pellegrini, ktorý 13. júla na tlačovej konferencii povedal, že je potrebné tento problém riešiť a prijímať opatrenia na zvýšenie pôrodnosti,“ povedal Tomáš Kováčik, predseda Asociácie za život a rodinu a iniciátor výzvy vláde.
 
Premiér Pellegrini sa vyjadril, že je potrebné riešiť problém demografie a nízkej pôrodnosti, podobne ako to robia okolité krajiny. Vyjadril sa tiež, že je potrebné sa tejto téme vážne venovať, lebo len skonštatovanie, že sme jeden z najrýchlejšie starnúcich národov nestačí a že z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR očakáva identifikáciu dôvodu nízkej pôrodnosti a následne bude štát reagovať opatreniami, ktoré budú odmeňovať rodiny, ktoré majú viac detí.
 
„Privítali sme tiež, že sa minister Richter 9. októbra vyjadril za pravidelné zvyšovanie rodičovského príspevku, nakoľko považujeme za dôležité odstrániť veľký prepad v príjme rodiny po skončení materskej. Očakávame z jeho strany konkrétne kroky v oblasti podpory rodín a to nielen finančné, ale aj kroky k zmene negatívnych nálad voči rodičovstvu a deťom,“ dodal Kováčik.
 
12. októbra na tlačovej konferencii štátny tajomník Ivan Švejna spolu s poslankyňou Irén Sárközy ohlásil zdvojnásobenie daňového bonusu pre pracujúcich rodičov detí do 6 rokov. Toto by malo vstúpiť do platnosti od 1. apríla 2019.
 
„Ohlásené zdvojnásobenie daňového bonusu pre pracujúcich rodičov detí do 6 rokov vnímame ako začiatok podpory mladých rodín. Zvýšenie daňového bonusu sme navrhovali v našej výzve vláde plošne pre všetky deti ako jedno z viacerých pro-rodinných opatrení. Dúfame, že aktuálny návrh prejde aj parlamentom a každej rodine s dieťaťom do 6 rokov tak bude zostávať v peňaženke o 266 eur ročne viac. Pripomíname, že v susednom Rakúsku je daňový bonus 1500 eur ročne na každé dieťa, aj nad 6 rokov. Snáď sa časom podarí aj na Slovensku ešte viac zvýšiť daňový bonus a rozšíriť ho aj na rodiny s deťmi staršími ako 6 rokov,“ uzavrel Kováčik.
 
 
* správa OSN z r. 2015 konštatuje, že Slovensko bude mať ku koncu storočia len 3,7 milióna obyvateľov (vrátane imigrácie) a priemerný vek obyvateľstva bude 50 rokov