Pozitívne stretnutie so štátnym tajomníkom ministerstva rodiny a predsedníčkou sociálneho výboru NR SR na tému rodinnej politiky

Dnes sme sa na základe našej výzvy vláde, aby realizovala rodinnú politiku, stretli so štátnym tajomníkom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, p. Branislavom Ondrušom a predsedníčkou Výboru NR SR pre sociálne veci p. Alenou Bašistovou. Stretnutia sa v mene 12 podpisujúcich organizácií zúčastnil Tomáš Kováčik ako iniciátor výzvy ako aj Stanislav Trnovec z Klubu mnohodetných rodín. Rokovali sme o našich návrhoch rodinnej politiky osvetovej (prorodinné kampane), inštitucionálnej (Rada vlády pre rodinnú politiku a demografický rast, pro-rodinný odbor na ministerstve) ako aj praktickej (zníženie daňovo-odvodového zaťaženia rodín cez vyšší odvodový bonus, príspevok na zabezpečenie bývania pre mladé rodiny, vyššie rodičovské príspevky a deti ako nultý dôchodkový pilier). Od štátneho tajomníka máme podporu vo všetkých oblastiach. 

Rozhovory ohľadom pro-rodinných opatrení budú pokračovať. Rozdali sme si úlohy a tešíme sa na ďalšie stretnutie.