Nové dôkazy o psychologickom dopade potratu: Pravdepodobnosť samovraždy u tínedžeriek, ktoré pokračujú v tehotenstve, klesá o 50%

Štúdia spracovaná vo Fínsku, ktorú publikoval Európsky vestník verejného zdravia (pozri TU), 
naznačuje, že vzdelanie a materstvo majú značný vplyv pri prevencii samovrážd u mladistvých dievčat a že psychologická a sociálna podpora môže zabrániť samovraždám, ku ktorým dochádza v súvislosti s umelým potratom.

Štúdia trvajúca 15 rokov sledovala 13 691 dievčat vo veku 12-19 rokov, ktoré otehotneli v rokoch 1987 až 1989. Z nich 6652 podstúpilo potrat a 7039 pokračovalo v tehotenstve. Podľa autora Elarda Kocha tento výskum ukazuje, že pokračovanie tehotenstva u tínedžeriek je ochranným faktorom, ktorý znižuje riziko samovraždy o 50% a úmrtia z iných príčin o 40%. 

Koch tiež zdôrazňuje, že pre zníženie počtu predčasných úmrtí je nevyhnutné vynaložiť úsilie, aby tehotné násťročné dievčatá zostali v primeranom vzdelávacom systéme, ktorý ošetrí prípadný psychologický vplyv potratu. 

zdroj: http://www.bioethicsobservatory.org/2017/10/abortion-psychological-effect/23279
spracoval: Michal Fiala