Posviacka pamätníka nenarodeným v Petržalke

Neďaleko nášho sídla bol slávnostne posvätený pamätník nenarodeným deťom. Na území tejto farnosti sú až tri zariadenia, kde sa vykonávajú umelé potraty. 

Pri posviacke pamätníka miestny farár Peter Mášik poznamenal aj to, že na otázky, či je dôstojné, že také umelecké dielo je umiestnené neďaleko kanála a smetného koša, odpovedal tým, že zámer to nebol, no symbolika je aj v tomto – potratené deti končia v koši a kanále.