Pro-life a pro-rodinné organizácie žijú z darov svojich podporovateľov. Ak vám záleží na týchto hodnotách, prispejte na fungovanie Asociácie za život a rodinu – SK79 8330 0000 0023 0116 0808

Realizujeme SÚŤAŽ, ktorú posielame na 2200 ZŠ a 800 SŠ na Slovensku. Chceme ju organizovať každý rok, aby téma rodiny a ochrany života bola pravidelne prítomná v prostredí, kde je vzdelávaná a vychovávaná ďalšia generácia. Lebo na nej stojí budúcnosť.

 

Na tlač a rozoslanie 3000 plagátov na všetky školy potrebujeme cca 158.4+1152= 1310.4 Eúr,

na ceny a vyhodnotenie:
výtvarné práce v 3 kategóriách: 100+80+60 Eúr = 720 Eúr
videí v 3 kategóriách: 100+80+60 EURO = 720 Eúr
vyhodnocovacie podujatie – prenájom+audio+video: ~ 1000 Eúr

SPOLU: 3750.4 EURO
Všetky aktivity robíme vo svojom voľnom čase bezplatne.

(Na Slovensku bolo v r.2015 1943 štátnych, 52 súkromných a 118 cirkevných ZŠ; spolu: 2113 ZŠ a 847 stredných škôl. SPOLU: 3051 skôl
V nich 397 369 žiakov v štátnych, 6 052 v súkromných a 23 997 v cirkevných ZŠ; SPOLU: 427 418 žiakov ZŠ.
Stredné školy: spolu 212 226 študentov
Spolu žiakov a študentov ZŠ a SŠ: 639 644, ku ktorým môžeme priniesť hodnoty rodiny a ochrany života)

ĎAKUJEME, že vám záleží na týchto hodnotách a podporujete ich – finančne, modlitbou, dobrovoľníctvom, odbornými informáciami.