10percent

 • Prečo mám dávať zo svojho na podporu hodnôt ako sú rodina a život?
 • Je desiatok veľa alebo málo?
 • Musím?

Nemusíš, môžeš hodnoty, na ktorých ti z hĺbky záleží, aktívne chrániť ty sám vo voľnom či pracovnom čase. 

Alebo môžeš niekoho poveriť, aby to vo verejnosti robil za teba – kampaňami a projektami, menením vnímania týchto hodnôt spoločnosťou, aktívnou (spolu)prácou s politikmi atď. A to poverenie sa dá urobiť práve peniazmi.
Hoci nie je jednoduché byť od peňazí slobodný, veď predsa nežijeme zo vzduchu, dá sa to cez uvedomenie si, že sme len ich správcami a môžeme nimi urobiť veľa dobrého.

 

Pro-life a pro-family organizácie najmä v posledných rokoch úporne zápasili v ťažkých bojoch so

 • vládnou stratégiou ľudských práv,
 • s potratovými tabletkami,
 • akčnými plánmi LGBTI a ďalšími,
 • vládnymi dokumentami a návrhmi proti rodine,
 • rôznymi rodovými (gender) teóriami aj v školách,  
 • navrhovaním pro-rodinných politík do programu vlády,
 • mediálnou blokádou a antikampaňami,
 • atď.

Pritom nie sme podporovaní bohatými farmaceutickými firmami ani nadnárodnými korporáciami. Tie presadzujú presne opačné „hodnoty“. Nepoberáme štátne granty, mnohí z nás aktivizmus robia na úkor voľného času a vkladajú do neho vlastné peniaze lebo im na týchto veciach záleží. Pridaj sa aj ty, zváž to a venuj pravidelne desiatok na podporu rodiny a ochrany života.  VĎAKA