Súťaž je uzatvorená a vyhodnotená, ĎAKUJEME všetkým zúčastneným za každú minútu, ktorú tomu venovali a výhercom blahoželáme !

Zapojiť žiakov a študentov základných a stredných škôl do vnímania a prežívania dôležitosti rodiny, dobrých vzťahov v rodine aj mimo nej a do vnímania dôležitosti ochrany života každého človeka bez ohľadu na jeho veľkosť či iné parametre; čiže zapojenie do oblastí, ktoré sa hlboko týkajú aj žiakov a študentov samých a sú aktuálnymi a kľúčovými spoločenskými otázkami.

Výtvarné diela a videá na témy:

 • rodina

 • ochrana života ako najzákladnejšieho ľudského práva.

Diela sa majú dotýkať jednej alebo oboch tém spôsobom, aký autor uzná za vhodné.

 • Cieľová skupina: žiaci a študenti základných a stredných škôl

 • kategórie výtvarných prác:

  1. kategória: ZŠ ročníky 1. – 4.

  2. kategória: ZŠ ročníky 5. – 9. a zodpovedajúce ročníky 8-ročných gymnázií

  3. kategória: gymnáziá, stredné školy a im zodpovedajúce ročníky 8-ročných gymnázií

 • katogória videá je spoločná pre všetky ročníky ZŠ a SŠ

Výtvarná technika: plošné výtvarné formy: odporúčaná maľba, kresba a ich kombinácia, nie sú vylúčené iné techniky.

Formát výtvarných prác: A4 alebo A3, bez pasparty. Ide o práce plošné, ktoré maľuje jednotlivec, nie kolektív. Menšie alebo väčšie formáty budú vyradené zo súťaže. Pri odosielaní víťazných prác po výzve organizátora stierateľný materiál zafixujte, práce neznehodnocujte prelomením. Neodporúča sa obyčajný papier (práce sa môžu ľahko zničiť), ale výkres alebo iné pevné materiály. Výtvarné práce zaslané do súťaže sa nebudú vracať naspäť. Práce musia byť označené menom a ďalšími identifikačnými údajmi.

Formát videí: videá sa týkajú jednej alebo oboch tém súťaže; dĺžka max 2 minúty, kvalita zvuku a obrazu, ktorá umožní z videa rozumieť jeho obsahu; forma videa je na kreativite súťažiaceho – video natočené či vytvorené z prezentácie atď.; videá súťažiaci doručia organizátorovi do 25.4.2020 cez registračný formulár bit.ly/registracia2020 vo forme adresy priamo prehrateľného videa (napr. služba facebook video, youtube, vimeo apod). Neposielajte videá, ktoré je nutné sťahovať do počítača. ĎALŠIE DôLEŽITÉ PARAMETRE  VIDEÍ nájdete v dokumente pravidla-videa.pdf

 

Hodnotenie: hodnotenie vykoná komisia ustanovená organizátorom podľa počtu prác tak, aby bolo vyhodnotenie efektívne z časového hľadiska. Komisia prihliada na umeleckú, kreatívnu, kvalitatívnu i obsahovú stránku výtvarných diel a videí. Zistené reprodukcie existujúcich diel budú vyradené zo súťaže. Autori nesú zodpovednosť za obsah prác a neporušenie autorských práv, zákonov SR a dobrých mravov.

(Organizátor si vyhradzuje právo na zmeny podmienok a propozícií súťaže. Platné znenie je uverejnené na www.zazivotarodinu.sk)

Za zapojenie sa do súťaže za organizačný tím ďakuje Ing. Tomáš Kováčik, PhD., predseda o.z. 

Výtvarné práce zašlú a zaregistrujú účastníci do súťaže cez formulár bit.ly/registracia2020 Dielo nahrajú pod názvom v tomto tvare  <meno-priezvisko-rocnik-nazov_skoly>.jpg (alebo png). (tí, ktorí nemajú účet Google, použite formulár č. 2).

Ak z vážnych dôvodov nemôžete zaslať výtvarné diela elektronicky, pošlite ich poštou na našu adresu uvedenú v päte stránky. Preferujeme však elektronické zaslanie, nakoľko tak šetríme vaše poštovné a prírodu a diela zostanú žiakom. Autori alebo ich zástupcovia digitalizovanú verziu výtvarného diela v dostatočnej kvalite (napr. fotografiu z mobilu alebo scan) nahrajú do registračného formulára. Urobia tak do 25.4.2020 do 23:59.

Výsledková listina s menami výhercov bude zverejnená. 

Autori vybraných (nielen víťazných) prác budú požiadaní, aby zaslali diela fyzicky poštou na adresu organizátora. Ak tak neurobia, strácajú nárok na ocenenie. 
Vybrané práce môžu byť zverejnené na webe organizátora a vystavené v galérii Domu Quo Vadis v Bratislave počas mesiaca apríl 2020. Práce zaslané do súťaže môže organizátor zverejniť aj elektronickou formou aj napr. na sociálnych sieťach, organizátor práce nevracia autorom (možná dohoda).2

Výhercovia v roku 2020

kategóriasponzorcenavýherca
1. cena 1. katRodinkovovíkendový rodinný pobytTibor, 4. roč., ZŠ Banské, dielo Čakáme bábätko
2. cena 1. katnemenovaný sponzor 2slúchadlá Marshall Major III Bluetooth BrownDianka, 2. roč., Spojená škola Belá, dielo Moja rodina
3. cena 1. katzábavný park Rabkoland.pl + Intersport Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Zvolen, Banská Bystrica4 lístky do zábavného parku Rabkoland + 50e poukážka na nákup v Intersport LM, RK, ZV, BBJožko, 3. roč., SZŠ UNES Nitra, dielo Celý svet je jedna veľká rodina
1. cena 2. katRekrea Škutovky + zachej.skvíkendový rodinný pobyt + kniha Svätá hodina s Gemmou GalganiKristína, 8. roč., ZŠ ul. M. R. Štefánika, Žiar nad Hronom, dielo Láska na prvý pohľad
2. cena 2. katnemenovaný sponzor 2 + Kumran.skmobil Xiaomi Note 8 Pro Green + slúchadlá Marshall Major III Bluetooth Black + séria kníh Kráľovskí bojovníciEla, 5. roč., ZŠ Levočská, SNV, dielo Ovocie smrti 
3. cena 2. katzábavný park Rabkoland.pl + zachej.sk4 lístky do zábavného parku Rabkolandu + kniha Modlitba, naša najhblšia túžbaAdela, 9. roč., ZŠ s MŠ Novosad, dielo Ochráň nás mama
1. cena 3. katnemenovaný sponzor 1 + HFI
notebook Acer Extensa 215 Shale Black + knižka Prečo na manželstve záleží
Nikola, 2. roč SŠ, SOŠ obchodu a služieb, Trenčín, dielo Rodičovské dary 
2. cena 3. katkonzervatívny denník Postoj + denti.sk + HFIkniha Krotitelia displejov + kniha Ako chrániť život? + 5 balíčkov žuvačiek DentiAdriána, 4. roč. SŠ, Gymnázium Pavla Horova, Michalovce, dielo Vtedy to bolo priskoro…
3. cena 3. katFórum života + HFI
edukačná hra Neviditeľný človek + kniha Ako chrániť život?
Kristína, 1. roč., Gymnázium sv. Moniky, Prešov, dielo Bez rodiny sa človek trasie od zimy v nekonečnom vesmíre
1. cena videonemenovaný sponzor 2 + HFI
notebook HP Pavilion Gaming 15-ec0002nc + slúchadlá Marshall Major III Bluetooth White + kniha Prečo na manželstve záleží.
Róbert, 4. roč., Rozhodnutie môjho života, Gymnázium Dominika Tatarku, Poprad
2. cena videoNárodný pochod za život + zachej.skfotoaparát INSTAX + sada fotopapierov + kniha Uzdravujúci pôst dušeAneta, 8. roč., Naša rodina, ZŠ sv. Augustína, Považská Bystrica a Lenka, 4. roč., Prečo je pre mňa rodina dôležitá
3. cena videoV.K.Endrychová, o.z. Križovatka + zachej.sk3 hodiny arteterapie + kniha Svätá Rita, dych odpustenia (R. Piccolomini)Jakub, 2. roč., IBA KÚSOK, ZŠ s MŠ Rastislavice
    
špeciálna cenazábavný park Rabkoland.pl4 lístky do zábavného parku RabkolanduBeáta, 2. roč. SŠ, Gymnázium A. Kmeťa, B. Štiavnica, dielo Súdržnosť
špeciálna cenaKúpele Nimnicarodinný víkendový pobytCélia Lea, 4. roč., CSŠ Dolný Kubín, dielo Naša rodina
špeciálna cenazachej.skkniha Fatima, celá pravda (S. Gaeta)Romana, 6. roč., ZŠ sv. D. Bosca Zlaté Moravce, dielo Rodina pod ochranou Boha
špeciálna cenazachej.skkniha 40 dôvodov prečo som katolík (P. Kreeft)Veronika, 6. roč., ZŠ Rozmarínová, Komárno, dielo Mama
špeciálna cenazachej.skkniha Plná Božia výzbroj (L. O. Richards)Petra, 8. roč., ZŠ A. Radlinského, Kúty, dielo Chcem žiť
špeciálna cenakumran.skséria kníh Kráľovskí bojovníciPeter, 9. roč., ZŠ Júliusa Juraja Thurzu, Detva, dielo Chráňte svoje rodiny
    
5 najviac zapojených škôlKonzervatívny denník Postojkniha Krotitelia displejovSpojená škola sv. Jozefa Turzovka,
ZŠ s MŠ Lokca,
ZŠ s MŠ Bystričany,
Spojená škola Belá,
Spojená škola sv. Františka z Assisi, BA

 

Ocenení tiež získajú propagačné predmety od PRVEJ STAVEBNEJ SPORITEĽNEZOO BOJNICE a zdravé žuvačky od DENTI.SK 

 

Ocenené videá: 

https://www.youtube.com/watch?v=ueZU6Bo9qfo
https://youtu.be/7D91HoYE_d8
https://youtu.be/ju_RY1bAQDY
https://youtu.be/LmzubgLs9bs

 Ocenené výtvarné diela:

 

Aj v ročníku 2020 preferujeme doručovanie výtvarných diel elektronickou formou – šetríme tak vaše poštovné a prírodu a diela zostanú žiakom. Zasielajte ich preto najmä elektronicky – cez tento formulár (ak nemáte účet Google, použite formulár č.2) – neposielajte diela emailom. 

Ak z vážnych dôvodov nemôžete zaslať výtvarné diela elektronicky, pošlite ich poštou na našu adresu uvedenú v päte stránky.