Aj v ročníku 2020 preferujeme doručovanie výtvarných diel elektronickou formou – šetríme tak vaše poštovné a prírodu a diela zostanú žiakom. Zasielajte ich preto najmä elektronicky – cez tento formulár (ak nemáte účet Google, použite formulár č.2) – neposielajte diela emailom. 

Ak z vážnych dôvodov nemôžete zaslať výtvarné diela elektronicky, pošlite ich poštou na našu adresu uvedenú v päte stránky.

Zapojiť žiakov a študentov základných a stredných škôl do vnímania a prežívania dôležitosti rodiny, dobrých vzťahov v rodine aj mimo nej a do vnímania dôležitosti ochrany života každého človeka bez ohľadu na jeho veľkosť či iné parametre; čiže zapojenie do oblastí, ktoré sa hlboko týkajú aj žiakov a študentov samých a sú aktuálnymi a kľúčovými spoločenskými otázkami.

Výtvarné diela a videá na témy:

 • rodina

 • ochrana života ako najzákladnejšieho ľudského práva.

Diela sa majú dotýkať jednej alebo oboch tém spôsobom, aký autor uzná za vhodné.

 • Cieľová skupina: žiaci a študenti základných a stredných škôl

 • kategórie výtvarných prác:

  1. kategória: ZŠ ročníky 1. – 4.

  2. kategória: ZŠ ročníky 5. – 9. a zodpovedajúce ročníky 8-ročných gymnázií

  3. kategória: gymnáziá, stredné školy a im zodpovedajúce ročníky 8-ročných gymnázií

 • katogória videá je spoločná pre všetky ročníky ZŠ a SŠ

Výtvarná technika: plošné výtvarné formy: odporúčaná maľba, kresba a ich kombinácia, nie sú vylúčené iné techniky.

Formát výtvarných prác: A4 alebo A3, bez pasparty. Ide o práce plošné, ktoré maľuje jednotlivec, nie kolektív. Menšie alebo väčšie formáty budú vyradené zo súťaže. Pri odosielaní víťazných prác po výzve organizátora stierateľný materiál zafixujte, práce neznehodnocujte prelomením. Neodporúča sa obyčajný papier (práce sa môžu ľahko zničiť), ale výkres alebo iné pevné materiály. Výtvarné práce zaslané do súťaže sa nebudú vracať naspäť. Práce musia byť označené menom a ďalšími identifikačnými údajmi.

Formát videí: videá sa týkajú jednej alebo oboch tém súťaže; dĺžka max 2 minúty, kvalita zvuku a obrazu, ktorá umožní z videa rozumieť jeho obsahu; forma videa je na kreativite súťažiaceho – video natočené či vytvorené z prezentácie atď.; videá súťažiaci doručia organizátorovi do 15.4.2020 cez registračný formulár bit.ly/registracia2020 vo forme adresy priamo prehrateľného videa (napr. služba facebook video, youtube, vimeo apod). Neposielajte videá, ktoré je nutné sťahovať do počítača. ĎALŠIE DôLEŽITÉ PARAMETRE  VIDEÍ nájdete v dokumente pravidla-videa.pdf

 

Hodnotenie: hodnotenie vykoná komisia ustanovená organizátorom podľa počtu prác tak, aby bolo vyhodnotenie efektívne z časového hľadiska. Komisia prihliada na umeleckú, kreatívnu, kvalitatívnu i obsahovú stránku výtvarných diel a videí. Zistené reprodukcie existujúcich diel budú vyradené zo súťaže. Autori nesú zodpovednosť za obsah prác a neporušenie autorských práv, zákonov SR a dobrých mravov.

(Organizátor si vyhradzuje právo na zmeny podmienok a propozícií súťaže. Platné znenie je uverejnené na www.zazivotarodinu.sk)

Za zapojenie sa do súťaže za organizačný tím ďakuje Ing. Tomáš Kováčik, PhD., predseda o.z. 

Výtvarné práce zašlú a zaregistrujú účastníci do súťaže cez formulár bit.ly/registracia2020 Dielo nahrajú pod názvom v tomto tvare  <meno-priezvisko-rocnik-nazov_skoly>.jpg (alebo png). (tí, ktorí nemajú účet Google, použite formulár č. 2).

Ak z vážnych dôvodov nemôžete zaslať výtvarné diela elektronicky, pošlite ich poštou na našu adresu uvedenú v päte stránky. Preferujeme však elektronické zaslanie, nakoľko tak šetríme vaše poštovné a prírodu a diela zostanú žiakom. Autori alebo ich zástupcovia digitalizovanú verziu výtvarného diela v dostatočnej kvalite (napr. fotografiu z mobilu alebo scan) nahrajú do registračného formulára. Urobia tak do 15.4.2020 do 23:59.

Výsledková listina s menami výhercov bude zverejnená. 

Autori vybraných (nielen víťazných) prác budú požiadaní, aby zaslali diela fyzicky poštou na adresu organizátora. Ak tak neurobia, strácajú nárok na ocenenie. 
Vybrané práce môžu byť zverejnené na webe organizátora a vystavené v galérii Domu Quo Vadis v Bratislave počas mesiaca apríl 2020. Práce zaslané do súťaže môže organizátor zverejniť aj elektronickou formou aj napr. na sociálnych sieťach, organizátor práce nevracia autorom (možná dohoda).

Ceny v súťaži v roku 2020

1. cena 1. katRodinkovovíkendový rodinný pobyt
2. cena 1. katnemenovaný sponzor 2slúchadlá Marshall Major III Bluetooth Brown
3. cena 1. katzábavný park Rabkoland.pl + Intersport Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Zvolen, Banská Bystrica4 lístky do zábavného parku Rabkoland + 50e poukážka na nákup v Intersport LM, RK, ZV, BB
1. cena 2. katRekrea Škutovky + zachej.skvíkendový rodinný pobyt + kniha Svätá hodina s Gemmou Galgani
2. cena 2. katnemenovaný sponzor 2 + Kumran.skmobil Xiaomi Note 8 Pro Green + slúchadlá Marshall Major III Bluetooth Black + séria kníh Kráľovskí bojovníci
3. cena 2. katzábavný park Rabkoland.pl + zachej.sk4 lístky do zábavného parku Rabkolandu + kniha Modlitba, naša najhblšia túžba
1. cena 3. katnemenovaný sponzor 1 + HFI
notebook Acer Extensa 215 Shale Black + knižka Prečo na manželstve záleží
2. cena 3. katkonzervatívny denník Postoj + denti.sk + HFIkniha Krotitelia displejov + kniha Ako chrániť život? + 5 balíčkov žuvačiek Denti
3. cena 3. katFórum života + HFI
edukačná hra Neviditeľný človek + kniha Ako chrániť život?
1. cena video katnemenovaný sponzor 2 + HFI
notebook HP Pavilion Gaming 15-ec0002nc + slúchadlá Marshall Major III Bluetooth White + kniha Prečo na manželstve záleží.
2. cena videoNárodný pochod za život + zachej.skfotoaparát INSTAX + sada fotopapierov + kniha Uzdravujúci pôst duše
3. cena videoV.K.Endrychová, o.z. Križovatka + zachej.sk3 hodiny arteterapie + kniha Svätá Rita, dych odpustenia (R. Piccolomini)
   
špeciálna cenazábavný park Rabkoland.pl4 lístky do zábavného parku Rabkolandu
špeciálna video cena-inovatívny prolife nápadKúpele Nimnicarodinný víkendový pobyt
špeciálna cenazachej.skkniha Fatima, celá pravda (S. Gaeta)
špeciálna cenazachej.skkniha 40 dôvodov prečo som katolík (P. Kreeft)
špeciálna cenazachej.skkniha Plná Božia výzbroj (L. O. Richards)
špeciálna cenakumran.skséria kníh Kráľovskí bojovníci
   
5 najviac zapojených škôlKonzervatívny denník Postojkniha Krotitelia displejov

Ocenení tiež získajú propagačné predmety od PRVEJ STAVEBNEJ SPORITEĽNEZOO BOJNICE a zdravé žuvačky od DENTI.SK