Ročník 2019 sme vyhodnotili, ceny odovzdali, výhercom blahoželáme. 

Ďakujeme každému z 1232+24 súťažiacich za zapojenie sa. 

 

Zásadná zmena v ročníku 2019 – šetríme vaše poštovné a prírodu – diela vám zostanú. Zasielajte ich len elektronicky – cez tento formulár, nie poštou, ani emailom. (ak nemáte účet Google, použite formulár č.2)

CIEĽ SÚŤAŽE:

Zapojiť žiakov a študentov základných a stredných škôl do vnímania a prežívania dôležitosti rodiny, dobrých vzťahov v rodine aj mimo nej a do vnímania dôležitosti ochrany života každého človeka bez ohľadu na jeho veľkosť či iné parametre; čiže zapojenie do oblastí, ktoré sa hlboko týkajú aj žiakov a študentov samých a sú aktuálnymi a kľúčovými spoločenskými otázkami.

TRVANIE SÚŤAŽE: 1.3.2019 – 7.4.2019

PREDMET SÚŤAŽE:

Výtvarné diela a videá na témy:

 • rodina

 • ochrana života ako najzákladnejšieho ľudského práva.

Diela sa majú dotýkať jednej alebo oboch tém spôsobom, aký autor uzná za 

vhodné.

CENY V SÚŤAŽI V R.2019 

kategóriasponzorcena
1. cena
1. kat
Rodinkovorodinný víkendový pobyt
2. cena
1. kat
Intersport Zvolen, Liptovský Mikuláš, Ružomberok50€ poukážka na nákup
3. cena
1. kat
Habakuky
5 vstupeniek do rozprávkového sveta
1. cena
2. kat
Rekrea Škutovkyrodinný víkendový pobyt
2. cena
2. kat
Národný pochod za životfotoaparát 
3. cena
2. kat
o.z. Križovatka3 hodiny arteterapie
1. cena
3. kat
nemenovaný sponzornotebook
2. cena
3. kat
Konzervatívny denník Postojdigitálny fotoaparát Panasonic Lumix-DMC FZ82
3. cena
3. kat
Mgr. Katarína Baginovákoučovací rozhovor
video 1. cenanemenovaný sponzornotebook HP Pavilion x360 14″ – dotykový, preklápací 2 v 1
video 2. cena nemenovaný sponzorBluetooth slúchadlá Audio-Technica ATH-M50x BT
video 3. cenaHFIknižka o manželstve

+ niekoľko špeciálnych ocenení ako 2x Bluetooth slúchadlá Marshall Major III BT, rodinný víkendový pobyt, knihy a vstupenky do ZOO v Bratislave  🙂 

 

 

*ilustračné foto

PODMIENKY SÚŤAŽE

 • Cieľová skupina: žiaci a študenti základných a stredných škôl

 • kategórie výtvarných prác:

  1. kategória: ZŠ ročníky 1. – 4.

  2. kategória: ZŠ ročníky 5. – 9. a zodpovedajúce ročníky 8-ročných gymnázií

  3. kategória: gymnáziá, stredné školy a im zodpovedajúce ročníky 8-ročných gymnázií

 • katogória videá je spoločná pre všetky ročníky ZŠ a SŠ

Výtvarná technika: plošné výtvarné formy: odporúčaná maľba, kresba a ich kombinácia, nie sú vylúčené iné techniky.

Formát výtvarných prác: A4 alebo A3, bez pasparty. Ide o práce plošné, ktoré maľuje jednotlivec, nie kolektív. Menšie alebo väčšie formáty budú vyradené zo súťaže. Pri odosielaní víťazných prác na výzvu organizátora stierateľný materiál fixujte, práce neznehodnocujte prelomením. Neodporúča sa obyčajný papier (práce sa môžu ľahko zničiť), ale výkres alebo iné pevné materiály. Výtvarné práce zaslané do súťaže sa nebudú vracať naspäť. Práce musia byť označené menom a ďalšími údajmi.

Formát videí: videá sa týkajú jednej alebo oboch tém súťaže; dĺžka max 2 minúty, kvalita zvuku a obrazu, ktorá umožní z videa rozumieť jeho obsahu; forma videa je na kreativite súťažiaceho – video natočené či vytvorené z prezentácie atď.; videá súťažiaci doručia organizátorovi do 7.4.2019 cez registračný formulár bit.ly/registracia2019 vo forme adresy priamo prehrateľného videa (napr. služba facebook video, youtube, vimeo apod). Neposielajte videá, ktoré je nutné sťahovať do počítača. ĎALŠIE DôLEŽITÉ PARAMETRE  VIDEÍ nájdete v dokumente pravidla-videa.pdf

 

Hodnotenie: hodnotenie vykoná komisia ustanovená organizátorom podľa počtu prác tak, aby bolo vyhodnotenie efektívne z časového hľadiska. Komisia prihliada na umeleckú, kreatívnu, kvalitatívnu i obsahovú stránku výtvarných diel a videí. Zistené reprodukcie existujúcich diel budú vyradené zo súťaže. Autori nesú zodpovednosť za obsah prác a neporušenie autorských práv, zákonov SR a dobrých mravov.

 

Doručenie výtvarných diel – len elektronicky

 Výtvarné práce zašlú a zaregistrujú účastníci do súťaže cez formulár bit.ly/registracia2019 Dielo nahrajú pod názvom v tomto tvare:   (tí, ktorí nemajú účet Google, použite formulár č.2).

Výtvarné diela sa už nezasielajú organizátorovi poštou – šetríme vaše poštovné a prírodu. Autori alebo ich zástupcovia digitalizovanú verziu výtvarného diela v dostatočnej kvalite (napr. fotografiu z mobilu alebo scan) nahrajú do registračného formulára. Urobia tak do 7.4.2019 do 23:59.

 

Výsledková listina s menami výhercov bude zverejnená. 

 

Autori vybraných (nielen víťazných) prác budú požiadaní, aby zaslali diela fyzicky poštou na adresu organizátora.  Ak tak neurobia ocenení autori, strácajú nárok na ocenenie.
Vybrané práce môžu byť zverejnené na webe organizátora a vystavené v galérii Domu Quo Vadis v Bratislave počas mesiaca máj 2019. Práce zaslané do súťaže môže organizátor zverejniť aj elektronickou formou, organizátor práce nevracia autorom (možná dohoda).

(Organizátor si vyhradzuje právo na zmeny podmienok a propozícií súťaže. Platné znenie je uverejnené na www.zazivotarodinu.sk)

Za zapojenie sa do súťaže za organizačný tím ďakuje Ing. Tomáš Kováčik, PhD., predseda o.z. 

 

Ďakujeme stovkám súťažiacich za práce, práve prebieha vyhodnocovanie. 

o Prečo je rodina dôležitá? 
Prečo treba chrániť každého, aj toho najmenšieho človeka?

Ukáž, ako vnímaš jednu alebo obe tieto témy – pošli nám výtvarné dielo alebo video do 7.4.2019 a vyhraj SKVELÉ CENY

Že nie si zrovna Picasso? Ani nemáš profi kameru?

Nevadí! Sprav koláž, načmáraj to ako vieš; zober mobil a natoč 2-minútové video. A je to! Šanca na výhru notebooku, foťákov, rodinných pobytov a ďalších cien tu vždy je :o)

 

*ilustračné foto

Detailné pokyny k súťaži TU (tento rok EKOlogická a EKOnomická novinka – zasielanie diel iba elektronicky ! )