[LiveAction.org] Žena stvorená prostredníctvom umelého oplodnenia sa pýta na svojich zmrazených súrodencov

[článok z LiveAction.org]
Dvadsaťročná žena, ktorá bola počatá pomocou umelého oplodnenia – IVF, uviedla, že premýšľa o svojich ešte stále zmrazených embryonálnych súrodencoch a o tom, akí by boli, keby sa mohli narodiť.

Dvadsaťšesťročná Michel Janseová sa pred rokmi dozvedela, že ona a jej narodená sestra boli počaté pomocou umelého oplodnenia – IVF po tom, čo ich rodičia roky bojovali s neplodnosťou. Ich rodičia to držali v tajnosti, pretože si neboli istí, ako by ich dcéry reagovali na okolnosti ich počatia, ale potom otec túto informáciu prezradil Janseovej počas jedného rozhovoru pri večeri. Dostala pokyn, aby to sestre nepovedala, ale aj tak to urobila.

„Moja sestra je odo mňa o tri roky mladšia a nebolo možné, aby som to pred ňou udržala v tajnosti,“ povedala pre Business Insider. Pokračovala: „So sestrou sme okamžite začali uvažovať o tom, že sme z rovnakej „série“. Vtedy som premýšľala o tom, aké je to zvláštne, že ma náhodne vybrali ako staršiu sestru. Teraz už viem, že ako prvé implantujú embryá s vyšším hodnotením, o čom s ňou neustále vtipkujem.“

HODNOTENIE KVALITY DIEŤAŤA
Ako povedala Janseová, bola použitá ako prvá, pretože bola „vyššie hodnoteným embryom“. Embryá sa klasifikujú podľa klasifikačného systému, ktorý sa určuje podľa toho, aká je pravdepodobnosť, že prežijú, a označujú sa názvami ako 5AA alebo 4AB. Toto označovanie a triedenie redukuje deti na položky v továrenskom oddelení kontroly kvality, a nie na jedinečné ľudské bytosti, ktorými sú. Klasifikácia ľudí na základe ich vnímaného zdravia je formou eugeniky. V prípade IVF sú deti s najnižšími známkami často zničené.

[Chceme sa ochrane života venovať intenzívnejšie a profesionálnešie. Vďaka Vašej pravidelnej podpore to bude možné. Ďakujeme.]

Nie je jasné, koľko zmrazených embryí Janseovej rodičom zostalo, ani koľko embryí zahynulo v procese privedenia na svet Janseovej a jej sestry.

TÚŽBA SPOZNAŤ SÚRODENCOV
Janseová sa zamyslela nad nedávnym rozhodnutím svojich rodičov dať zvyšné zmrazené deti na adopciu.

„Teraz cítia, že majú pokoj a jasno, a chcú pokračovať v spolupráci s agentúrami pre adopciu embryí, aby dali aj iným ľuďom, ktorí bojujú s neplodnosťou, možnosť porodiť a vychovať dieťa. Títo ľudia by sa tak mohli vyhnúť plateniu neprimerane vysokých poplatkov spojených s umelým oplodnením. Pre mojich rodičov bolo IVF spôsobom, ako mať vlastnú rodinu, a teraz môžu dať svoje zostávajúce embryá na adopciu,“ povedal Janseová.

Potom dodala: „Dúfam, že požiadajú o otvorenú adopciu, aby som sa jedného dňa mohla stretnúť so svojimi ďalšími súrodencami. Som veľmi zvedavá, ako by vyzerali a akí by boli.“

Janseová tiež povedala, že ona a jej sestra sú „typické prvé a druhé dieťa. Ja som tá hlučná, ktorá vždy rozprávala za sestru, keď sme boli deti. Ona bola a stále je tá tichšia, ako podľa príručky.“ Dodala: „Niekedy sa čudujem: Keby sa narodila ako prvá moja sestra, prebrala by takú osobnosť, akú mám ja. Došlo by k výmene rolí len na základe nášho poradia narodenia?“

Janseovej túžba spoznať svojich embryonálnych súrodencov je podobná pocitom tých, ktorí stratili svojich súrodencov v dôsledku potratu. Jedna žena povedala, že počas rekolekcií pre súrodencov potratených detí „po prvýkrát… v živote hlboko premýšľala o svojich [potratených] súrodencoch. Došlo mi, že keby sa niektorý z nich narodil, nebola by som ‚najstaršia‘, ale druhá najmladšia. Čím viac som o tom premýšľala, tým viac som pociťovala určitú krízu identity.“

Ďalší súrodenec potrateného dieťaťa povedal, že sa snažil nemyslieť na bolesť, ktorú pociťoval po tom, ako sa dozvedel o potrate svojej matky. Po rokoch však povedala: „Zrazu som sa pristihla, že myslím na svojho malého brata! Bola som dezorientovaná a na chvíľu som stratila kontrolu nad autom, pretože som sa rozplakala, že som ho stratila. Bola som ohromená svojou reakciou, ale nemohla som sa zbaviť smútku a túžby po tom, že som ho poznala.“

„Na svojich súrodencov som nezabudla a nikdy nezabudnem,“ povedala jedna zo súrodencov, ktorá prežila a zúčastnila sa na stretnutia. „Chýbajú mi, hoci som ich nikdy nepoznala.“

Susan Robertsová stratila brata v dôsledku potratu a vysvetlila, že často premýšľa, kým by bol alebo aké by to bolo mať staršieho brata. Premýšľa, či by mal hnedé oči ako ich mama alebo zelené ako ich otec.

Je jasné, že Janseová považuje zvyšné embryá svojich rodičov za svojich súrodencov, hoci sa nikdy nenarodili – a má pravdu. Je tiež pravda, že mohla byť tou, ktorá je stále zmrazená, zatiaľ čo namiesto nej by bol vybraný jeden z jej súrodencov. Pri IVF je tenká hranica medzi tým byť „chcený“ a „chcený ako záloha“.

VÄČŠINA DETÍ VYTVORENÝCH PROSTREDNÍCTVOM IVF SA NIKDY NENARODÍ
Janseová a jej súrodenci by sa mohli považovať za „šťastlivcov“. Janseová a jej narodená sestra boli vybrané a prežili až do narodenia a ich stále zmrazení súrodenci sú pravdepodobne daní na adopciu.

Väčšina detí počatých prostredníctvom IVF takéto šťastie nemá. Podľa výskumu uverejneného v časopise Reproductive Biomedicine Online sa na celom svete ročne vykoná 2,5 milióna umelých oplodnení IVF, ale každý rok sa z IVF narodí len 500 000 detí. To znamená, že ak by sa každý rok počas každého cyklu IVF vytvorilo len jedno embryo (priemerne sa vytvorí sedem), najmenej 80 % – dva milióny – ľudských bytostí vytvorených prostredníctvom IVF buď zomrie počas procesu, alebo sa zmrazí na neurčito, alebo sa zničí.

V procese umelého oplodnenia IVF sa často vytvorí viac embryí, ako je chcených detí, aby sa mohli použiť tie „najlepšie“, zatiaľ čo ostatné sa ponechajú ako záloha. Paris Hiltonová napríklad uviedla, že má zmrazených 20 embryonálnych synov. Je veľmi nepravdepodobné, že by Hiltonová chcela vychovávať 20 synov alebo že by niektorého z nich dala na adopciu, čo znamená, že väčšina jej detí – ktoré boli vytvorené podľa jej želaní – by mohla byť zničená ako milióny iných.

Janseová uviedla, že ďalším dôvodom, prečo jej rodičia tajili, že využili umelé oplodnenie IVF, je to, že sú kresťania a „niektoré kresťanské kruhy považovali liečbu neplodnosti IVF za nezlučiteľnú s ich náboženskými hodnotami“. Nie je jasné, aké percento kresťanov schvaľuje alebo neschvaľuje IVF, ale katolícka cirkev ho považuje za nemorálne. To neznamená, že deti vytvorené prostredníctvom IVF sú nejakým spôsobom považované za menej hodnotné; naopak, všetky deti vytvorené prostredníctvom IVF, vrátane tých, ktoré sú považované za „nekvalitné“ alebo tých, ktoré sú zničené, sú považované za rovnako hodnotné ako všetci ostatní ľudia. Napriek tomu, že IVF sa zaoberá vytváraním života, ničí životy nenarodených ľudí vo väčšej miere ako potraty.