Výhercovia súťaže Rodina a základné ľudské právo na život 2017

Do prvého ročníka celoslovenskej výtvarno-video súťaže Rodina a základné ľudské právo na život sa zapojilo až 1500 žiakov základných a stredných škôl.  Cieľom tejto súťaže, ktorú chceme organizovať každý rok, je zapojiť žiakov a študentov základných a stredných škôl do vnímania a prežívania dôležitosti rodiny, dobrých vzťahov v rodine aj mimo nej a do vnímania […]

Manifest za sociálnu a produktívnu zmenu pre ženy

Asociácia za život a rodinu sa pridala k Manifestu za sociálnu a produktívnu zmenu pre ženy. Pozerajúc priamo na pracovný svet z perspektívy ženy. Politici, sociálni aktéri a signatári vyhlasujú, že: – Materstvo je v západnom svete diskriminované. Bytie matkou alebo túžba žien byť matkou spôsobuje, že mnoho žien je vytláčaných z pracovného prostredia. – […]